Menu
Město Domažlice
Domažlice

nařízení 3/2002

Změna vyhlášky Tržní řád města Domažlice

Změna Vyhlášky Tržní řád města Domažlice
vydána 16.12.2002
účinnost od 1.1.2003
novelizuje vyhlášku 3/1998 (ze dne 17.3.1998)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE  3/2002

kterým se mění vyhláška č. 3/1998, Tržní řád města Domažlice ve znění vyhlášky č. 5/1998, vyhlášky č. 3/1999 a nařízení 1/2002.

Rada města Domažlice vydává dne 16.12.2002 na základě § 18 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 11 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:

Čl. I.
Vyhláška městského úřadu v Domažlicích č. 3/1998 Tržní řád ze dne 17.3.1998 ve znění vyhlášky 5/1998 ze dne 28.4.1998, vyhlášky 3/1999 ze dne 21.9.1999 a nařízení města 1/2002 ze dne 29.10.2002 se mění takto:

1. V čl. 3 písm f) se text „odboru školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů MěÚ“ nahrazuje textem „odboru správy majetku MěÚ“.

2. V čl. 7 odst. 2 písm c) se text „odborem školství, kultury, tělovýchovy a vnějších vztahů MěÚ“ nahrazuje textem „odborem správy majetku MěÚ
 
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2003.
Jan Látka

starosta města Domažlice

v.r.

Pavel Wolf

místostarosta města Domažlice

v.r.
Datum vložení: 2. 5. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2021 12:46
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)