Menu
Město Domažlice
Domažlice

Plán zimní údržby 2022

Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Domažlice a obci Havlovice platný od 31.10.2022

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

 

Cílem zimní služby (dále jen ZS) na místních komunikacích je zajistit bezpečnost a plynulost dopravy, jakož i schůdnost přechodů ve městě Domažlice a obci Havlovice v zimním období.

Zimní údržba se neprovádí na účelových komunikacích a ostatních plochách v tomto plánu neuvedených.

Úkoly zimní služby

Zmírňovat závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic dle vyhlášky 104/97 Sb., § 41.

Uvedené úkony se kromě vozovek provádí na veřejných chodnících jež jsou majetkem města, případně na komunikacích pro chodce, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou místních komunikací stanovených Nařízením č. 7/2003, schváleného usnesením rady města č. 1538 ze dne 24.11.2003, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Zimní službu je v obvodu města pověřena provádět DTS Domažlice, příspěvková organizace (dále jen DTS). Zásahy ZS se provádí v pořadí co do času a prostoru s ohledem na nároky městské hromadné dopravy, dopravy osob, materiálu, potřeby zásobování a schůdnost chodníků dle frekvence pohybu a počtu obyvatel v jednotlivých městských částech. Dále jsou prováděny s ohledem na aktuální počet pracovníků a množství strojového vybavení DTS.

 

ZIMNÍ ÚDRŽBA VOZOVEK

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací I.-III. třídy

ve smyslu § 6 odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 13/1997 Sb. - vozovek


DTS zajišťují sjízdnost místních komunikací dle následujícího pořadí.

Pořadí důležitosti:

I.

II.

III.

Ukončení zásahu:

do 4 hodin

do 12 hodin

po ošetření komunikací 1. a 2. pořadí, nejpozději do 48 hodin

 

Doba ukončení zásahu se počítá od spadu sněhové vrstvy (ve kteroukoliv denní i noční dobu) do ukončení prací v tom kterém pořadí. V ostatních případech musí být vozovky 1. pořadí zajištěny pro průjezd a proti kluzkosti denně do 4:30 hodin ráno. Jedná se o zajištění sjízdnosti linky městské hromadné dopravy.


Technologie prací pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací

dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., § 44 (strojní čištění)

 

I.pořadí

 

 

 

Udržuje se celá šířka a délka vozovky

1. Náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály.

2. Náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdrsňuje posypem zdrsňovacími materiály (kamenná drť).

II.pořadí

 

 

 

Shodné technologie jako v I. pořadí s tím, že v případě nutnosti se na silnicích ponechávají uježděné sněhové vrstvy, které se zdrsňují posypem zdrsňovacími materiály (případně chemickými rozmrazovacími materiály). Posyp je možno provádět pouze na místech, kde si to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky, zastávky linkové osobní dopravy).

III.pořadí

 

Udržují se až po ošetření silnic I. a II. pořadí důležitosti v zásadě pluhováním a v místech, kde si to vyžaduje dopravně technický stav komunikace, se provádí posyp zdrsňovacími materiály (případně chemickými rozmrazovacími materiály).

 

Technologie posypu pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací

dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.

Dávka chemického rozmrazovacího materiálu musí být nastavena v mezích 10 - 60 g/m2, a to s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám a vrstvě rozmrazovaného materiálu.

při šířce posypu 3 m ( 3x 0,01-0,06 kg/m2=0,03-0,18 kg/bm) je dávka na 1 km 30-180 kg

při šířce posypu 5 m ( 5x 0,01-0,06 kg/m2=0,05-0,3 kg/bm) je dávka na 1 km 50-300 kg


Dávka zdrsňovacího materiálu (drť) musí být nastavena v mezích 70 - 500 g/m2, a to s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám a vrstvě zdrsňovaného materiálu.

při šířce posypu 3 m ( 3x 0,07-0,5 kg/m2=0,21-1,5 kg/bm) je dávka na 1 km 210-1.500 kg

při šířce posypu 5 m ( 5x 0,07-0,5 kg/m2=0,35-2,5 kg/bm) je dávka na 1 km 350-2.500 kg

Na zajištění údržby vozovek se používají traktory s výbavou pro zimní údržbu.


Pořadí důležitosti zimní údržby vozovek

Řidiči traktorů provádí údržbu na průjezdných částech parkovišť a parkovacích ploch dle možností při průjezdu danou lokalitou. Zimní údržba v uvedených ulicích bude probíhat dle tohoto pořadí, a to v celé délce vozovky v obou směrech, pokud tato nebude znemožněna parkujícími vozidly, případně jinými překážkami. Uvedené vzdálenosti jsou přibližně uvedeny dle digitálních mapových podkladů.

 

1. pořadí:

Ulice/Část:

Cihlářská

Masarykova

Masarykova

Petrovická

Hruškova

Doubova

Dvořákova

Smetanova

Zahradní

Waldhegerova

Krásnohorské

Palackého

Kosmonautů

MsgreB. Staška

 

U Pivovaru

Sadová

Čapka Choda

Baarova

Paroubkova

Švabinského

Chodská

Npor. O. Bartoška

Kunešova

Mánesova

Autobus. nádraží

náměstí Míru

Husova

 

Úsek od....... do................

celá až k Primagra bez odboček

autobusové nádraží - průjezd

odbočka k bývalé Teplotechně (nákladové nádr. ČD)

přes ulici U zimního stadionu-ke kruhovému objezdu

křižovatka pod hradem - křižovatka s Doubovou

Hruškova - Dvořákova

Doubova - Smetanova

od COOPu - Hruškova

celá – konec slepé

Zahradní - most u tenisových kurtů

most u tenisových kurtů - U Golema

celá

Kozinova - brána Policie

Msgre B. Staška kolem pošty

+ V Alejích - kruhový objezd

kolem bývalého pivovaru

celá

celá

celá

obdélník pod OkÚ - Mánesova

celá

kruhový objezd - náměstí Míru

celá

Švabinského - Mánesova

celá

Dukelská - Poděbradova

hlavní pošta - brána - Průjezd

Brána - na křižovatku u pomníku Svobody

Celkem ...........................................................

Délka v bm

1.500

200

90

650

750

90

110

90

130

150

170

570

210

 

530

110

320

300

550

300

630

180

200

140

600

350

400

250

9.570


2. Pořadí:

Ulice/Část:

Na Milotově

Žižkova

Luženická

Karpem Sped

Baldovská

Vrchlického

Máchova

Tyršova

Thomayerova

Erbenova

B. Němcové

 

Spálená, Školní

Kostelní

Branská

Hradská, Vodní

Poděbradova, Břetisl.

U Elektrárny

 

Úsek od....... do................

Žižkova - k pekárně a plynové rozvodně

křižovatka pod Hradem – Hubrovna

vilová čtvrť Luženická

výjezd z Karpemu na hlavní silnici a za Auto Kříž

celá

celá

celá

celá

celá

celá

náměstí Míru - Komenského (k pivovaru)

+ prostranství před klášterem ke knihovně

celá

celá + slepá ke škole

celá

celá

od staré hasičárny - Havlíčkova (kolem hasičů)

celá

Celkem ...........................................................

Délka v bm:

470

750

580

100

160

280

300

280

310

310

 

180

320

150

110

410

340

110

5.160

 

3. Pořadí:

Ulice/Část:

Pelnářova

 

Nevolická

Voborníkova

Chodská

Vavřinecká

Klášterského

U Zastávky

Vosmíkova

Waldhegerova

Zahradní

Hájkova

Fibichova

Tylova

Doubova

Špillarova

Dvořákova

Janáčkova

Sukova

Hruškova

Vojtěchova

 

Kosmonautů

Kovařovicova

17. listopadu

28. října

Petrovická

U Jezera

Višňová

Habrová

Javorová

U Pískovny

28. října

Stará kasárna

Fügnerova

Tyršova

Maškova

Vrbova

Nezvalova

Nerudova

Bezručova

Ladova

Michlova

Kunešova

Haltravská

Čerchovská

Šumavská

Jindřichova

Císlerova

Na Hvízdalce

Rohova

Chrastavická

Chrastavická

 

Klímova

Tovární

Srnova

Dukelská

Pivovarská

Jana Procházky

JUDr. A.Žlábka

Hruškova

 

cyklostezka

Havlovice

Valcha

 

V Pískovně

Na kole

 

Úsek od....... do...............

Milotov - k žel. přejezdu, nahoru ke garážím

+ cesta k vilám nad želez. přejezdem k ulici Nevolická

celá

celá

Voborníkova - Žižkova

celá

celá (jednosměrka)

až na konec slepé nad Mlékárnou

celá až na konec slepé ulice

od zastávky ČSD - Hruškova (most)

celá - konec slepé

celá

celá + parkoviště u COOPu

celá

Dvořákova - Špillarova

celá - konec slepé

Doubova - Janáčkova + slepá k bytovce

Dvořákova - Hruškova

Doubova - konec ulice

od konce sídliště Kavkaz (od garáží) - Doubova

Kozinova u letního kina dolů až na konec

slepé ulice za kotelnou (Palackého)

průjezd sídlištěm a k ubytovně za COOPem

celá (mimo slepého ramene na západní straně)

Kovařovicova - konec ulice vlevo i vpravo

od PDA - Kozinova

komunikace kolem bytových domů

celá

celá

celá

celá

celá + odbočka k firmě Art Nature

uvnitř a podél sídliště

uvnitř č. p. 86

celá

celá

celá

celá + nová zástavba

celá

celá

část mezi ulicemi Vrbova a Baarova

celá + slepá ulice v nové zástavbě

celá + průjezd parkovištěm

Mánesova (proti Družbě) - Mánesova (pod Penny M.)

celá

celá

celá

celá

celá

od Rohova vpravo k mostu + vlevo kopeček

celá

Chrastavická - hřbitov + 2x parkoviště

kolem garáží až k posled. domu na levé straně

komunikace + parkoviště U Všech Svatých

celá

celá

celá

P. Velikého - náměstí Svobody nad autobus. nádražím

Benešova - kolem Gymnázia - konec slepé ulice

celá

celá - konec slepé ulice k vratům školy

propojovací komunikace mezi ulicí Hruškova

a Kozinova u Benziny (tanková cesta)

Domažlice - Havlovice - není prováděno chemické ošetření

prohrnutí obce

prohrnutí z hlav. silnice na Valchu až k bráně

rekreačního objektu

osada za Domažlicemi na Draženov - přístupová cesta

P. Velikého - do bývalého lomu ke garážím

Celkem ...........................................................

Délka bm:

 

460

200

540

70

80

140

220

350

560

130

160

160

90

90

240

230

80

200

300

 

510

300

240

220

330

1.180

430

110

110

110

415

580

200

310

330

290

840

310

120

60

210

660

350

330

310

440

510

220

150

350

280

 

250

90

220

340

430

90

110

110

 

180

1.000

2.000

 

900

230

400

21.455

 

 

Rekapitulace

Celkem v obvodu města vozovek:                                                                    45.945 bm

z toho :             průjezdný úsek silnic udržovaný SÚSPK                 7.150 (16 %)

        ve vlastnictví města Domažlice                              38.795

   POŘADÍ                                                 DÉLKA bm                                                   PODÍL V %

        1.                                                           9.570                                                              21

        2.                                                           5.160                                                              11

        3.                                                         21.455                                                              46

        Neudržované vozovky                       2.610                                                                 6         

  CELKEM :                                                  38.795                                                              84

 

Výše uvedené komunikace je převážně nutno projet v obou směrech. Tímto dojde k celkovému navýšení počtu ujetých kilometrů téměř na dvojnásobek.


 

ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ
 

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací IV. třídy

ve smyslu § 6 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. - chodníků

Pořadí důležitosti:

I.

II.

III.

Ukončení zásahu:

do 8 hodin (strojní čištění)

do 96 hodin (strojní čištění)

do 96 hodin (ruční čištění)

 

V případě opakování spadu sněhu do 96 hodin je nutno opakovat údržbu chodníků kategorie - pořadí č. I.

Na zajištění údržby chodníků se používají malotraktory s výbavou pro zimní údržbu.
 

Směr trasy zimní údržby chodníků
 

Chodníky se udržují ve všech ulicích po obou stranách v celé délce, pokud jsou vybudovány. Jednotlivé části chodníků jsou rozděleny podle lhůt a způsobů ošetření do níže uvedených skupin - pořadí. Zimní údržba v uvedených ulicích bude probíhat dle tohoto pořadí, pokud tato nebude znemožněna parkujícími vozidly, případně jinými překážkami.
 

1. pořadí (strojní čištění):

Seznam ulic s uvedením rozsahu prováděné údržby:

- Masarykova - celá po obou stranách + chodníky na autobusovém nádraží, pod nádražím ČSD a před benzínovou pumpou

- Masarykova - při cestě zpět chodník v parčíku proti Tracoru přes most ke křižovatce

- Husova před světelnou křižovatkou po rohový dům čp. 53

- Husova proti pohřeb. službě, dále kolem parčíku (čápi) až k mostu

- Dukelská – část od semaforů na křižovatce s Husovou - ke schodům před starou hasičárnou

- Poděbradova na autobus. nádraží

- Poděbradova - celá po obou stranách

- Komenského - celá po obou stranách

- P. Velikého levá strana k židovskému hřbitovu – pravá strana od učňovského střediska

ke křižovatce s Haltravskou a dále od křižovatky s Císlerovou k autobus. nádraží (část

výjimka – viz 3. pořadí)

- Benešova - celá po obou stranách

- Msgre B. Staška severní strana od kruhového objezdu + parkoviště před Chodskou rychtou k poště + chodník kolem pošty ke křižovatce s Komenského, zpět podél zdi kláštera v sadech A. Příhody + průjezd alejemi

- Msgre B. Staška - jižní strana od prodejny Klenoty kolem OSSZ ke kruhovému objezdu + chodník a parkoviště směrem zpět ke škole

- Kozinova - kolem kruhového objezdu u Golema

- Kozinova - celá od kruhového objezdu po obou stranách

- U Nemocnice - celá, po obou stranách, až k ulici Sadová (k SÚSPK)

- U Nemocnice - chodník kolmo z ulice U Nemocnice k domu čp. 358

- U Pivovaru kopec z Komenského směrem ke Kauflandu

- 28. října - po obou stranách hlavní komunikace

- Hánův park - chodník směřující ke schodům do ulice Tyršova

- Havlíčkova - celá (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Chodská - celá po obou stranách od kruhového objezdu na náměstí Míru

- Chodské náměstí kolem sochy + parkoviště

- Hruškova - od kruhového objezdu (u restaurace Zubřina) - k mostu E. Krásnohorské po obou stranách

- E. Krásnohorské - celá po obou stranách

- Jiráskova celá po obou stranách vedle zeleného pásu (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Npor. O. Bartoška celá po obou stranách + zadní chodník ze vchodu do Chodského hradu
 

2. pořadí (strojní čištění):

Seznam ulic s uvedením rozsahu prováděné údržby

DOLEJŠÍ PŘEDMĚSTÍ (Sídliště Šumava)

- Rohova - celá (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Šumavská - celá po obou stranách (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Jindřichova - propojení s ulicí Šumavská (část je Dukelská), chodník od křižovatky s ulicí Rohova po křižovatku s ulicí Šumavská po celé délce na jižní straně a chodníky po obou stranách ulice v celé délce od křižovatky s ulicí Šumavská po křižovatku s ulicí Čerchovská + pokračovat po levé straně do ulice P. Velikého (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Haltravská - celá po jedné straně (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Čerchovská - celá po obou stranách + propojovací chodník k ulici Haltravská (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Císlerova - nový chodník po levé straně z kopce k P. Velikého (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Dukelská - po jedné straně kolem domů (část výjimka – viz 3. pořadí)
 

TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ - východní část (Kozinovo pole)

- Paroubkova - okolo a pod soudní budovou (bývalý OkÚ) + chodníky v parku pod budovou

- Mánesova - celá po obou stranách (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Mánesova - chodník kolmo k ulici Mánesova mezi domy čp. 529 a 530, chodníky v zeleni na jižní straně před čp. 560 (Družba), chodníky od čp. 547- 552 a 527 -533 (bytovky mezi ulicemi Švabinského, Mánesova, Kunešova vpravo od Družby) (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Michlova - celá (okolo MŠ)

- Ladova - celá, vč. nové zástavby

- Švabinského - celá po obou stranách až ke garážím, včetně chodníků vedoucích ke vchodům do bytovek z obou stran domů, včetně propojovacího chodníku mezi bytovkami

- Kunešova - propojovací chodník mezi ulicí Kunešova a ulicí Vrchlického, chodník za penzionem

- Kunešova - včetně slepých bočních vyústění + chodník vedle parkoviště od čp. 504 k čp. 502, propojovací chodník k čp. 638 v ulici Baldovská (penzion pro seniory) a propojovací chodník od čp. 523 v ul. P. Velikého

- Michlova - celá po obou stranách, až k domu čp. 554 u křižovatky s ulicí Švabinského (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Thomayerova - celá po obou stranách (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Pivovarská - chodník podél Gymnázia J. Š. Baara (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Vrchlického - celá po obou stranách + parkoviště za bytovkou čp. 656 (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Baldovská - celá + okolo penzionu (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Baldovská - tobogán kolem Penzionu až do Mánesovy

- P. Velikého - chodníky pod penzionem čp. 583
 

CENTRUM

- náměstí Míru - chodníky po obou stranách od křižovatky s ulicemi Chodská a Boženy Němcové po celé délce náměstí až k Dolní bráně, chodník naproti Alejím - Msgre B. Staška

- chodník před domy čp. 1, čp. 16 a čp. 79 (lékárna DR. MAX)

- park A. Příhody + jižní část parku pod klášterem (Steidlův pomník) - není prováděno chemické ošetření

- Spálená - na severní straně ulice po celé délce

- Školní - na severní straně ulice po celé délce

- Kostelní - celá po obou stranách

- Lupáčova - celá

- Vodní - celá po obou stranách (část výjimka – viz 3. pořadí)

- park J. Jindřicha před muzeem - není prováděno chemické ošetření

- Husova - od prodejny Euronics kolem parku J. Jindřicha až do Dukelské k rohovému domu čp. 10 proti staré hasičárně (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Husova - chodník naproti supermarketu kolem domů čp. 38-42, chodník naproti parku J. Jindřicha v celé délce okolo domů od čp. 59 ke spodní bráně

- Srnova - celá po obou stranách

- Poděbradova – jednosměrná propojka proti staré hasičárně do Husovy ulice, po obou stranách

- Břetislavova ulice - celá včetně slepé uličky (ke vchodu HZS) vpravo k čp. 96, až k mostu přes Zubřinu u restaurace U Kocoura (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Na Ostrůvku všechny průjezdné komunikace
 

HOŘEJŠÍ PŘEDMĚSTÍ

- Kozinova - za samoobsluhou vpravo průjezd parkovištěm a výjezd

- Kozinova - komunikace umístěná souběžně nad hlavním chodníkem, u čp. 92 - 96

- Palackého - celá po obou stranách + průjezd parkovištěm (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Palackého kolem MŠ a chodník k plaveckému bazénu + u plaveckého bazénu příjezdovou cestu, průjezd parkovištěm a chodníky před bazénem

- Palackého - chodníky pod domy čp. 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 a 204 vč. kolmých napojení domů na páteřní chodník a komunikaci, propojovací chodník do ulice Vojtěchova kolem domu čp. 223, chodníky k domu čp. 205, 206 vč. napojení na pokračující komunikaci z ulice Vojtěchova, chodník za domem čp. 220, chodníky navazující na účelové komunikace za domy čp. 216 a 218 (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Vojtěchova – celá, včetně slepého ramene směrem přes propojovací chodník až do Palackého (část výjimka – viz 3. pořadí)

- 17. listopadu - celá po obou stranách, až za bytovkami (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Kovařovicova - celá až ke kotelně včetně slepého ramene vlevo (část výjimka – viz 3. pořadí)

- kopeček nad kruhovým objezdem u Golema

- Kosmonautů - až k Policii ČR od večerky „U Pelnářů“ až k ulici Kovařovicova

- Kosmonautů - chodník podél komunikace kolmé na ulici Kosmonautů, chodníky k domům čp. 161, 162, 173, 163, 164 a do areálu Policie ČR, propojovací chodník vč. jednotlivých přístupů k domům čp. 181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 192 (část výjimka – viz 3. pořadí)

- 28. října - jednosměrná do Kozinovy ulice a zpět propojovacím chodníkem do ulice 28. října

- Petrovická - v kasárnách u bytových domů + kolem MŠ

- Petrovická - chodník u odbočky do kasáren

- U Zimního stadionu - celá po obou stranách

- U Pískovny – celá po obou stranách

- U Jezera - celá po obou stranách (v lokalitě Na Bábě)
 

TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ - západní část (Habeš)

- Baarova – celá po obou stranách

- Vrbova - celá po obou stranách

- Erbenova - celá po obou stranách

- Fügnerova - celá po obou stranách (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Máchova - celá po obou stranách (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Maškova - celá po obou stranách

- Čapka-Choda - celá po jedné straně

- Sadová - chodník podél komunikace od parkoviště včetně vjezdů u domu čp. 636 (pojišťovna)

- Hanův park - není prováděno chemické ošetření
 

BEZDĚKOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ - západní část od ulice Jiráskova

- Kavkaz sídliště - ulice Janáčkova, Doubova, Dvořákova, Hruškova, Sukova, Fibichova, Smetanova, Zahradní (včetně slepého ramene k DSN), Škroupova, Hájkova a Tylova

- Waldhegerova - chodník kolmo na ulici podél komunikace ke garážím

- Waldhegerova - na východní straně + od viaduktu z Waldhegerovy ulice k zastávce ČSD

- Vosmíkova - celá po jedné straně (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Hruškova - malý park před PČR - není prováděno chemické ošetření

- stezka pro pěší a cyklisty od tenisových kurtů podél Zubřiny k mostu u tankové cesty
 

BEZDĚKOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ - východní část od ulice Jiráskova

- Na Milotově - celá po obou stranách (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Žižkova - celá po obou stranách + malé parkoviště (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Pelnářova - celá po obou stranách, včetně slepého ramene nahoru (část výjimka – viz 3. pořadí)

- Voborníkova - chodník na západní straně podél komunikace spojující ulici Žižkovu

- U Elektrárny - celá po obou stranách

- Klímova - celá po obou stranách

- Cihlářská - celá až k Primagře

- Chrastavická - kolem a proti DTS až ke hřbitovu a na konec cyklostezky

- Chrastavickou z DTS chodník do Husovy ulice až k semaforům s křižovatkou Dukelská + propojka z Husovy ulice na parkoviště u Všech svatých

 

HAVLOVICE

- chodník v obci Havlovice (hlavní průtah obcí) - není prováděno chemické ošetření
 

3. pořadí (ruční čištění):

(rozměr chodníku, sloupy VO a el. vedení, stromy, DZ)

- 17. listopadu od čp. 242 po čp. 244

- 17. listopadu od čp. 249 po čp. 254

- 17. listopadu od čp. 245 po čp. 246

- 28. října spojovací chodník ulice (sídliště Korea)

- Baldovská u čp. 26 a čp. 27

- B. Němcové - chodníky po obou stranách ulice v celé délce

- Bezručova - propojovací chodník podél západní strany pozemku obchodní akademie

- Břetislavova od čp. 88 po čp. 99

- Císlerova celá

- Čerchovská od čp. 456 do čp. 255 (VO)

- Dukelská od čp. 27 po čp. 30

- Dukelská od čp. 617 po čp. 44

- Dukelská u čp. 48

- Fastrova obě strany - chodník podél budov čp. 95 - 149, chodník na východní straně po celé délce ulice od křižovatky s ulicí Poděbradova po křižovatku s náměstím Míru

- Fügnerova od čp. 263 až do konce

- Fügnerova od čp. 262 po čp. 209

- Fügnerova po křižovatku s ulicí Máchova

- Haltravská od čp. 591 po čp. 261 - na západní straně kolem domů od křižovatky s P. Velikého

- Haltravská od křižovatky s ulicí Šumavská po čp. 601

- Havlíčkova od čp. 81 po čp. 587

- Havlíčkova - Žižkova propojovací chodník

- Hradská - chodníky po obou stranách ulice v celé délce

- Husova tř. - od brány po křižovatku s Břetislavova po obou stranách

- Jana Procházky - chodníky po obou stranách ulice v celé délce

- Jindřichova – Dukelská - stezka pro chodce - propojovací chodník s ulicí Jindřichova

- Jindřichova před čp. 214

- Jindřichova od čp. 312 po čp. 459

- Jindřichova od čp. 439 po čp. 259

- Jiráskova od čp. 187 po čp. 200

- Jiráskova od čp. 47 po čp. 97 až do křižovatky s ulicí Chodská

- Jiráskova od čp. 45 (objekt mlékárny) po čp. 67 po křižovatku s ulicí Chodská

- JUDr. A. Žlábka - severní strana

- Klášterského - chodníky po obou stranách ulice od křižovatky s ulicí Jiráskova po domy čp. 193 a 43 na pozemku p. č. 4794

- Kosmonautů od čp. 92 k PČR západní část (vozidla)

- Kosmonautů od čp. 190 po čp. 189

- Kovařovicova - slepé rameno vlevo, od čp. 172 po čp. 261 po obou stranách

- Kozinova u čp. 86 uvnitř i vně objektu

- Máchova od čp. 197 po křižovatku ulice Fügnerova

- Mánesova od čp. 191 po čp. 305

- Michlova u čp. 566, 567, 568 vpředu i vzadu

- Michlova u čp. 612 propojovací chodníky

- Na Milotově od čp. 306 po čp. 310

- Na Milotově - chodník od křižovatky s ulicí Žižkova po západní straně ulice k odbočce do ulice Voborníkova

- na průtazích města, přechody pro chodce a autobusové zastávky

- Palackého – Vojtěchova propojovací chodníky

- Pelnářova od železničního přejezdu k čp. 333

- Pivovarská u zdi GJŠB

- propojka (lávka) ulic Srnova a Havlíčkova

- P. Velikého - chodník nad sklenářstvím Pachl - pravá strana až do ulice Císlerova + spojovací chodník vč. schodiště přes bývalý hřbitov U sv. Jána

- Rohova - chodník podél části komunikace od ulice Husova po napojení na ulici Chrastavická k domu čp. 126 na severní straně

- Steidlův park - severní část

- Špillarova - chodník na severní straně ulice po celé délce

- Šumavská od čp. 221 do čp. 179 (VO) , západní strana

- Thomayerova od křižovatky ulice Mánesova k rohu zahrady čp. 146

- Thomayerova u čp. 104 cca 100 m

- Thomayerova u GJŠB ke křižovatce s ulicí Benešova

- Tovární celá - chodníky od křižovatky s ulicí Břetislavova po obou stranách, pokračování chodníku od křižovatky s ulicí Srnova na jižní straně po celé délce ulice k ulici Husova, chodník podél domů od čp. 56 k čp. 59, chodník podél domů čp. 53 a 54

- Tylova - chodníky po obou stranách ulice v celé délce

- Tyršova - chodník po jedné straně ulice kolem domů v celé délce

- U Pivovaru - chodník podél restaurace proti parkovišti u Kauflandu

- Voborníkova od čp. 599 ke křižovatce u čp. 28

- Vodní od čp. 6 po čp. 99

- Vojtěchova kolem prádelny čp. 223

- Vosmíkova od čp. 334 po čp. 322 (nová zástavba - zámková dlažba)

- Vrchlického od čp. 103 po čp. 367

- Waldhegerova od křižovatky s ulicí Hájkova po křižovatku s ulicí Hruškova (VO, stromy)

- Žižkova od čp. 68 po čp. 101

- Žižkova od čp. 317 po čp. 142

 

Doporučené pořadí následného odstraňování sněhu z parkovacích ploch

1. Parkovací plochy na náměstí Míru a okolní ulice.

2. Placené parkoviště v ulici Msgre B. Staška před Chodskou rychtou.

3. Placené parkoviště na Chodském náměstí.

4. Placené parkoviště pod Chodským hradem.

5. Parkoviště u městského centra sociálně rehabilitačních služeb v ulici Prokopa Velikého.

6. Parkoviště v ulici Hruškova u Svazarmu.
 

Úklid sněhu z parkovišť se provádí v případě spadu většího množství sněhu po skončení zimní údržby na místních komunikacích v rámci možností a s ohledem na parkující automobily. Tyto práce nejsou vzhledem k náročnosti a problematice nijak časově limitovány. Odvážený sníh je ukládán na parkoviště u kostela U Svatých.

Místní komunikace, které se dle Nařízení č. 7/2003, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, schváleného usnesením rada města č. 1538 ze dne 24.11.2003, neudržují:
 

Neudržované vozovky v zimním období

Cesta na Vavřinec od viaduktu až k hotelu, na pozemku p. č. 4978/22

Hruškova - v úseku od čp. 382 podél Zubřiny k mostu, p. č. 2772/1, 2772/2

Palackého - tanková cesta, p. č. 2611/2

Vosmíkova - část - ke garážím, p. č. 5018/1

Vrbova - část - pokračování ulice Nezvalovy, p. č. 4921/1

spojka ulic z Dukelské do Jindřichovy, p. č. 4814/7

spojka ulic z Jindřichovy do Šumavské p. č. 964/8.

 

Neudržované chodníky v zimním období

samostatný chodník k CHVaKu, p. č. 4273/6, 4277/2, 5366/4

samostatný chodník v Husově ulici - úsek podél Chodovie, p. č. 525/1

schody pod viaduktem ve Waldhegerově ulici, p. č. 4976/1

schody pod viaduktem v Chodské ulici, p. č. 3451/1.


 

Plán zimní údržby byl schválen na 2. schůzi Rady města Domažlice dne 15.11.2022 usnesením č. 48.

Tento plán zimní údržby ruší plán zimní údržby ze dne 31.10.2021.

Platnost plánu zimní údržby od 15.11.2022.

 

 

město Domažlice

Ing. Radek Wiesner, starosta

v. r.

Datum vložení: 22. 11. 2022 8:51
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2022 14:07
Autor: Šárka Ticháčková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)