Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 8/1998

vyhláška 8/1998

Změna Vyhlášky o stání motorových vozidel na místních komunikacích
vydána 22.9.1998
účinnost od 30.9.1998
novelizuje vyhlášku 7/1998 (ze dne 12.5.1998)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou nař.2/2006 (ze dne 27.3.2006)

VYHLÁŠKA   8/1998,

kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 7/1998 o stání motorových vozidel na místních komunikacích
Městská rada v Domažlicích schválila dne 22.9.1998 v souladu s ustanovením § 4a, odst. 1, zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, § 24 odst. 1, § 45. Písm. l) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 23 odst.1 a odst. 2 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Vyhláška města Domažlice č. 7/1998 o stání motorových vozidel na místních komunikacích se mění takto:

v článku II, odstavec 1, písmeno b), se vypouští "npor. Bartoška (plocha za poliklinikou)".
 
Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ing. František Budka

zástupce starostky města

v.r.
Jiří Hafič

člen městské rady

v.r.
Datum vložení: 29. 9. 1998 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 16:06

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)