Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 4/2002

Změna Vyhlášky o opatřeních k zajištění nočního klidu

Změna Vyhlášky o opatřeních k zajištění nočního klidu
vydána 19.6.2002
účinnost od 4.7.2002
novelizuje vyhlášku 2/2002 (ze dne 20.3.2002)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 3/2006 (ze dne 25.4.2006)

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE č. 4/2002,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2002, o opatřeních k zajištění nočního klidu
Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 19.6.2002 v souladu s ustanoveními § 10 písm. b) a c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města:
Čl. 1
Vyhláška města Domažlice č. 2/2002 o opatřeních k zajištění nočního klidu se mění a doplňuje takto:

V čl. 5 se doplňuje odstavec č. 6), který zní:

,,6) Zastupitelstvo města může pověřit radu města udělováním výjimek z této vyhlášky na předem stanovené časové období."
Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Jan Látka

starosta města

v.r.Jaroslav Bauer

místostarosta města

v.r.
Datum vložení: 17. 7. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2023 7:49

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)