Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 3/2003

Vyhláška, kterou se mění vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška, kterou se mění vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vydána 21.5.2003
účinnost od 1.7.2003
novelizuje vyhlášku 5/2002 (ze dne 28.8.2002)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 12/2003 (ze dne 19.11.2003)

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 3/2003

kterou se mění vyhláška č. 5/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 21.5. 2003 svým usnesením č. 138 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.
čl. 1
Základní ustanovení
Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 5/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto:

1) V čl. 6, odst. 1, první větě se text "do 31. srpna" nahrazuje textem "do 30. září"
Čl. 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. července 2003.

 

Jan Látka
starosta města Domažlice
v.r.Jaroslav Bauer
místostarosta města Domažlice
v.r.
Datum vložení: 19. 6. 2003 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2023 7:48

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)