Obsah

Vážení spoluobčané

Typ: ostatní
končí další volební období v našem městě. Dovolte mi proto, abych všem poděkoval za spolupráci v tomto volebním období - zastupitelům, radním, členům výborů a komisí i všem úředníkům městského úřadu a pracovníkům městských firem, kteří se s námi podíleli na správě a rozvoji našich Domažlic. Během tohoto volebního období došlo k výraznému zlepšení finační situace města i k provedení velkého množství investičních akcí. Každá stavební akce bohužel nese i negativní dopady na životy občanů v bezprostředním okolí. I když jsme se snažili, aby tyto negativní jevy byly co nejmenší, a trvaly po co nejkratší dobu, přesto se určitým omezením nelze vyhnout. Děkujeme vám za vaši trpělivost při těchto náročných akcích, za spolupráci s námi i za vaše podnětné náměty k chodu či řízení města, Za každý i negativní ohlas jsme byli rádi, neboť i špatnou zkušenost lze využít pro dobrý konečný stav.

Na co jsme opravdu za volební období hrdi je, že jsme zavedli pevná pravidla pro výběr veškerých zakázek dodavatelům investičních akcí. Veškeré podmínky dodávky si včetně závazných lhůt stanoví město dopředu a jediným kritériem pak zůstává cena. Nestalo se, aby zvítězila firma s vyšší cenou dodávky a co víc, aby tato vysoutěžená cena nebyla vždy dodržena. Za našeho volebního období nedošlo na žádné stavbě k navýšení ceny z důvodu neočekávaných víceprací, špatných základových poměrů atd. To, co se dnes stává námětem volebních kampaní (odstranění korupce, zprůhlednění zakázek atd.) se nám podařilo prosazovat celé čtyři roky. I ceny prací se nám podařilo snížit oproti minulému volebnímu období cca 20%.
Ing. Miroslav Mach, starosta Domažlic
 


Vytvořeno: 13. 10. 2010
Poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09
Autor: