Obsah

Schválená rozpočtová opatření č. 168 až 182

Typ: ostatní
Schválená rozpočtová opatření č. 168 až 182
Rozpočtová opatření č. 168 až 182  červenec 2020 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
168 0518 3113 6121   189 261 ZŠ Msgre-výtah.čipy 2188/0707,
168 0518 6399 5362   -32 847 DPH- ZŠ Msgre výtah.čipy 2188/0707
168 0264 6409 6901   -156 414 Investiční rezerva
169 0287 3111 5171   31 920 MŠ Palackého opr.soc.zařízení 2189/0707
169 0287 6399 5362   -5 540 DPH oprava soc.zařízení MŠ Palackého 2189/0707
169 0264 6409 6901   -26 380 Investiční rezerva
170 0287 3113 6121   5 000 ZŠ Kom.-hluková studie, reko kotelny,ŠJ 2190/0707
170 0287 6399 5362   -868 DPH hluková studie ZŠ Kom. 2190/0707
170 0264 6409 6901   -4 132 Investiční rezerva
171 0408 3412 6122   999 892 Bazén - vybavení posilovny 2201/0707
171 0408 6399 5362   -173 535 DPH posilovna bazén 2201/0707
171 0264 6409 6901   -826 357 Investiční rezerva
172 0518 3113 6122   -130 680 ZŠ Msgre B.Staška- IT vybavení dod.č.1, 2204/0707
172 0518 6399 5362   22 680 DPH - ZŠ Msgre B.Staška, IT dod.č.1, 2204/0707
172 0264 6409 6901   108 000 Investiční rezerva
173 0295 3539 2229 30 427   Sluníčko-vratka dot. MPSV 2206/0707
173 0295 6402 5364   30 427 Dotace dětská skupina Sluníčko- vratka 2206/0707
174 0566 5219 5169   71 995 Protipovodňová bezp.opatření - žádost o dotaci 2242/2107
174 0264 6409 6901   -71 995 Investiční rezerva
175 0565   4222 100 000   Dotace PK - osvětlení tělocvična ZŠ Msgre B.Staška 2243/2107
175 0565 3113 6121   272 420 Osvětlení-tělocvična ZŠ Msgre B.Staška 2243/2107
175 0565 6399 5362   -47 280 DPH - osvětlení tělocvična ZŠ Msgre B.Staška 2243/2107
175 0264 6409 6901   -125 140 Investiční rezerva
176 0240 3612 5171   39 206 Oprava fasády Višňová čp.322, 2249/2107
176 0264 6409 6901   -39 206 Investiční rezerva
177 0408 3412 6122   117 112 Bazén-doplnění pokladního systému 2250/2107
177 0408 6399 5362   -20 326 DPH - bazén, doplnění pokladního systému 2250/2107
177 0264 6409 6901   -96 786 Investiční rezerva
178 0408 3412 5171   22 701 Trafostanice u bazénu - vícepráce, 2251/2107
178 0408 6399 5362   -3 940 DPH - trafostanice u bazénu 2251/2107
178 0264 6409 6901   -18 761 Investiční rezerva
179 0225   4122 100 000   Dotace PK- Mcentrum vybavení pro vysílání DVB-T2, 2254/2107
179 0225 4349 5336   100 000 Převod dotace M.centrum- vybavení pro DVB-T2, 2254/2107
180 0536 3111 6121   11 495 MŠ Petrovická- připojení el. zařízení 2265/2107
180 0536 6399 5362   -1 995 DPH MŠ Petrovická-připojení el.zařízení 2265/2107
180 0264 6409 6901   -9 500 Investiční rezerva
181 0287 3122 6121   8 800 PD- Chodské nám.97-změna vytápění vícepráce 181/2107
181 0287 3122 6121   126 032 Chodské nám. 97 zdrav.šk.-změna vytápění-vícepráce 2266/2107
181 0287 6399 5362   -21 874 DPH Chodské nám. 97-změna vytápění,vícepráce 2266/2107
181 0264 6409 6901   -112 958 Investiční rezerva
182 0225 4351 5331   -566 606 Mcentrum- PS ú.672-dot.odměny COVID PEČ. služba 2256/2107
182 0225 4351 5331   423 473 Mcentrum ú.521-mzd.nákl. odměny soc.prac. COVID 2256/2107
182 0225 4351 5331   143 133 Mcentrum ú-524-zák.odvody odměny soc.prac. COVID 2256/2107
182 0225 4350 5331   -1 764 223 Mcentrum - pobyt.sl. ú.672-dot.odměny soc.prac. COVID 2256/2107
182 0225 4350 5331   1 318 552 Mcentrum ú.521-mzd.náklady, pobyt.sl., odm.soc. prac.COVID
182 0225 4350 5331   445 671 Mcentrum ú.524 zák.odvody pobyt.sl., odm.soc. prac. COVID
Zpracovala: Ing. A.Kučerová, vedoucí finančního odboru

Vytvořeno: 6. 8. 2020
Poslední aktualizace: 31. 8. 2020 13:48
Autor: Petra Vinklárková