Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 242 až 253

Schválená rozpočtová opatření č. 242 až 253

Rozpočtová opatření č. 242 až 253 listopad 2019 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
242 0246 2219 6121   23 595,00 Rekonstrukce ul.Kosmonautů - VO 1315/1911
242 0264 6409 6901   -23 595,00 -IR reko ul.Kosmonautů -VO 1315/1911
243 0434 2143 6122   -183 340,00 -KC Pivovar technolog.stravování dod.č.1,1316/1911
243 0434 6399 5362   31 819,00 DPH KC Pivovar technolog.stravování dod.č.1,1316/1911
243 0264 6409 6901   151 521,00 investiční rezerva
244 0239 3421 5153   5 464,00 DDM -plyn 1323/1911
244 0239 3421 2324 5 464,00   DDM- náhrady za plyn 1323/1911
245 0536 3111 6121   330 330,00 MŠ Petrovická - admin.projektu 1328/1911
245 0536 6399 5362   -57 330,00 DPH MŠ Petrovická- admin.projektu 1328/1911
245 0264 6409 6901   -273 000,00 investiční rezerva
246 0230 6171 6122   213 100,00 OICT-dofin.datové úložiště 1330/1911
246 0264 6409 6901   -213 100,00 investiční rezerva
247 0293 3421 5331   -300 000,00 -DDM ú.518 služby 1339/1911
247 0293 3421 5331   300 000,00 +DDM ú.501materiál 1339/1911
248 0229 6171 5424   30 000,00 Náhrady zaměstnanci -nemoc 1341/1911
248 0229 6171 5011   -30 000,00 -platy zam. v prac.poměru 1341/1911
249 0231 3412 5011   48 200,00 PB platy zam.srpen 1342/1911
249 0231 3412 5031   11 726,00 PB soc.zabezpečení srpen 1342/1911
249 0231 3412 5032   4 256,00 PB zdrav.poj. 1342/1911
249 0231 3412 5038   418,00 PB poj.úraz1342/1911
249 0231 3412 5161   107,00 PB poštovné 1342/1911
249 0231 3412 5162   626,00 PB telekomunikace 1342/1911
249 0231 3412 5169   19 260,00 PB nákup služeb 1342/1911
249 0231 3412 5499   600,00 PB - přísp.penzujní připoj.1342/1911
249 0231 6310 5163   456,00 PB bank.popl. 1342/1911
249 0231 6399 5362   5 547,00 PB-daně 1342/1911
249 0231 3412 2111 79 663,00   PB-příjmy ze služeb, přefakturace 1342/1911
249 0231 3412 2310 32 380,00   PB-příjmy z prodeje majetku 1342/1911
249 0231 3412 2324 1 960,00   PB-přijaté příspěvky 1342/1911
249 0261 6409 5901   22 807,00 rozpočtová rezerva
250 0222 5311 5424   15 000,00 +MP náhrady -nemoc 1343/1911
250 0222 5311 5011   -15 000,00 -MP -platy 1343/1911
251 0221 5512 5137   -125,00 -JSDHO Havlovice- DDHM 1350/1911
251 0221 5512 5139   -1 000,00 -JSDHO Havlovice-materiál 1350/1911
251 0221 5512 5156   -650,00 -JSDHO Havlovice - PHM 1350/1911
251 0221 5512 5169   -600,00 -JSDHO Havlovice-služby 1350/1911
251 0221 5512 5154   2 375,00 +JSDHO Havlovice - el.energie 1350/1911
252 0214 3319 5331   -77 000,00 -MKS ú. 521-mzd.nákl.- KC 1340/1911
252 0214 3319 5331   -26 000,00 -MKS ú.524- soc.poj. KC 1340/1911
252 0214 3319 5331   -3 000,00 -MKS ú.527 zák.soc.nákl KC .1340/1911
252 0261 6409 5901   106 000,00 rozpočtová rezerva
252 0214 3319 5331   -300 000,00 -MKS ú. 518- služby, dotace 1340/1911
252 0214 3319 5331   300 000,00 MKS - úprava dotací dle.skut.1340/1911
253 0241 1032 2131 -8 005 600,00   -DML -pachtovné za pozemky 434/2711
253 0264 6409 6901   -8 005 600,00 investiční rezerva
             
Zpracovala: Ing. A.Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 18. 12. 2019 9:00
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2020 13:55
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)