Obsah

Základní škola praktická - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů - návrh 2022, střednědobý výhled 2023 - 2024
       
Příspěvková organizace: Základní škola praktická
  NÁVRH ROK 2022 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2023 Rok 2024
NÁKLADY CELKEM 7 494 954 7869701,7 8263186,785
I. Náklady z činnosti 7 494 954 7 869 702 8 263 187
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 7 494 954 7869701,7 8263186,785
I. Výnosy z činnosti 1 000 1 050 1 103
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 7 493 954 7 868 652 8 262 084
v tom příspěvek na provoz - město 544 000 571 200 599 760
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Ing. Václav Dufek      
       

Vytvořeno: 22. 11. 2021
Poslední aktualizace: 22. 11. 2021 11:34
Autor: Petra Vinklárková