Obsah

Sluníčko Domažlice - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů - návrh 2022, střednědobý výhled 2023 - 2024
       
Příspěvková organizace: Sluníčko Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  NÁVRH ROK 2022 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2023 Rok 2024
NÁKLADY CELKEM 2 411 000 2 531 550 2 658 128
I. Náklady z činnosti 2 411 000 2 531 550 2 658 128
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 2 411 000 2 531 550 2 658 128
I. Výnosy z činnosti 211 000 221 550 232 628
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 2 200 000 2 310 000 2 425 500
v tom příspěvek na provoz - město 600 000 630 000 661 500
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Ing. Václav Dufek      
       

Vytvořeno: 22. 11. 2021
Poslední aktualizace: 22. 11. 2021 11:27
Autor: Petra Vinklárková