Menu
Město Domažlice
Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory - návrh

Plán nákladů a výnosů - návrh 2022, střednědobý výhled 2023 - 2024

Příspěvková organizace: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  NÁVRH ROK 2022 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2023 Rok 2024
NÁKLADY CELKEM 70 189 990 73 699 490 77 384 464
I. Náklady z činnosti 70 189 990 73 699 490 77 384 464
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 70 189 990 73 699 490 77 384 464
I. Výnosy z činnosti 36 225 890 38 037 185 39 939 044
II. Finanční výnosy 329 000 345 450 362 722
IV.Výnosy z transferů celkem 33 635 100 35 316 855 37 082 698
v tom příspěvek na provoz - město 6 871 547 7 215 124 7 575 880
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Pivoňková      
Datum vložení: 22. 11. 2021 9:00
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2022 14:59
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)