Menu
Město Domažlice
Domažlice

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice - návrh

Plán nákladů a výnosů - návrh 2022, střednědobý výhled 2023 - 2024

Příspěvková organizace: Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  NÁVRH ROK 2022 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2023 Rok 2024
NÁKLADY CELKEM 9 532 680 10 009 314 10 509 780
I. Náklady z činnosti 9 532 680 10 009 314 10 509 780
II. Finanční náklady   0 0
III. Náklady na transfery   0 0
V. Daň z příjmů   0 0
       
VÝNOSY CELKEM 9 532 680 10 009 314 10 509 780
I. Výnosy z činnosti 333 000 349 650 367 133
II. Finanční výnosy   0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 9 199 680 9 659 664 10 142 647
v tom příspěvek na provoz - město 7 862 100 8 255 205 8 667 965
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: L. Šimková      
Datum vložení: 22. 11. 2021 9:00
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2022 14:57
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)