Obsah

Mateřská škola Domažlice - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022
       
Příspěvková organizace: Mateřská škola Domažlice, p.o. Zahradní 471
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  NÁVRH ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 23 250 298 24 412 813 256 334 534
I. Náklady z činnosti 23 250 298 24 412 813 256 334 534
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 23 250 298 24 412 813 256 334 534
I. Výnosy z činnosti      
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 23 250 298 24 412 813 256 334 534
v tom příspěvek na provoz - město 2 106 000 2 211 300 2 321 865
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval:      
Jana Hendrichová      

Vytvořeno: 2. 1. 2020
Poslední aktualizace: 16. 3. 2020 09:47
Autor: Petra Vinklárková