Obsah

Dům dětí a mládeže Domino Domažlice - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022
       
Příspěvková organizace: Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, p.o., Hradská 94
Plán nákladů a výnosů      
  NÁVRH ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 4 043 4 245 4 457
I. Náklady z činnosti 1 094 1 149 1 206
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 2 949 3 096 3 251
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 4 043 4 245 4 457
I. Výnosy z činnosti 900 945 992
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 3 143 3 300 3 465
v tom příspěvek na provoz - město      
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Eliška Hinterholzingerová
       
Hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč.      
V plánu je zahrnuta dotace plynoucí z projektu Šablony II dle skutečného nároku.      
       
Šablony II 940 160,00 Kč na 24 měsíců 9/2018-8/2020
  39 173,33 Kč 1 měsíc  
Návrh rok 2019 156 693,00 Kč 4 měsíce 157 v tisících
Návrh rok 2020 470 080,00 Kč 12 měsíců 470 v tisících
Návrh rok 2021 313 387,00 Kč 8 měsíců 313 v tisících

Vytvořeno: 2. 1. 2020
Poslední aktualizace: 15. 6. 2021 14:15
Autor: Petra Vinklárková