Obsah

DTS Domažlice - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022
       
Příspěvková organizace: DTS Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v tisících Kč
  NÁVRH ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 40 933 42 980 45 129
I. Náklady z činnosti 40 933 42 980 45 129
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 40 933 42 980 45 129
I. Výnosy z činnosti 11 735 12 322 12 938
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 29 198 30 658 32 191
v tom příspěvek na provoz - město 29 098 30 553 32 081
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Berková    

Vytvořeno: 2. 1. 2020
Poslední aktualizace: 30. 6. 2020 09:00
Autor: Petra Vinklárková