Obsah

Rozpočtové provizorium na rok 2017 - příloha investice a opravy

Typ: ostatní
-

Rozpočtové provizorium na rok 2017 

Příloha – investice a opravy

schváleno usnesením zastupitelstva města č. 1237 ze dne 14. 12. 2016

 

- Domažlice, Baldovská č. p. 638 - zateplení objektu domova pro seniory
- Komunikace BD Kasárna II.
- Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Havlovice
- MŠ Palackého - změna býv. bytu na zázemí školky
- ZŠ KO 17 - PBŘ
- VO okružní křižovatka El. Krásnohorské
- Uliční vpust u azylového domu Kozinova 177
- Přeložka NN za plaveckým bazénem v Domažlicích
- Přeložka sdělovacího kabelu OZ Havlovice
- Plynovod OZ Havlovice
- Kašna nám. Míru - oprava izolace
- Oprava Baarovy ulice
- Chodníky Jindřichova
- Chodník Císlerova
- Parkovací stání Vojtěchova
- Opravy dětských hřišť - závady roční kontroly
- Oprava střechy tělocvičny ZŠ Msgre B. Staška
- Pelnářova ulice - rekonstrukce komunikace
- Cyklostezka u hřbitova (Chrastavická)
- Rekonstsrukce parkovacích míst v ulici Mánesova
- Stavební úpravy a půdní vestavba Branská 56
- Demolice lávky L05
- Rekonstrukce lávky L12
- Lávka L03
- jednosměrky Kavkaz
- Kostelní ulice
- Msgre B. Staška - ulice kolem pošty + park
- Zateplení sportovní haly
- Zateplení objektu Junák - Zahradní 518
- Parčík v Hruškově ulici
- Úprava stop Čerchov
- ZŠ Msgre B. Staška- bezbariérovost
- ZŠ Komenského - bezbariérovost
- Přestupní uzel Domažlice-Havlovice
- Tématický okruh Chodský květ - úsek 6
- Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. v Domažlicích
- Dostavba Pivovaru - západní a jižní křídlo
- Oprava havarijního stavu školní kuchyně ZŠ Komenského 17
- Revitalizace panelových domů
- Bezbariérové úpravy trasy - II. etapa exteriéru
- Rozšíření MKDS - IV. etapa
- Rozšíření MKDS - V. etapa
- Vodní nádrže Na cvičáku
- Suchá nádrž Týnské předměstí
- Suché nádrže U Strážské cesty
- Protierozní hrázky v rokli u Strážské cesty
- Poldr P2 Havlovice
- Park na Dolejším Předměstí
- Izolační zeleň ZŠ Komenského 17
- Revitalizace hřbitova
- Přírodní hřiště ZŠ Msgre B. Staška
- Sociální byty
- Výstavba nové MŠ
- Územní studie veřejného prostranství
- DPS - odměna DSN spol. s r.o. za správu budov
- Zimní stadion, záložní zdroj UPS
- Výkupy pozemků
 


Vytvořeno: 7. 3. 2017
Poslední aktualizace: 28. 4. 2017 07:37
Autor: Ing. Alena Kučerová