Menu
Město Domažlice
Domažlice

91. schůze ze dne 10.05.2021

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 91. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 10.05.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3563 - schvaluje předložený program schůze

 

3564 - a) ruší usnesení č. 3451 z 13.04.2021

b) rozhodla o vyhovění námitky v souladu s § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, účastníka Microshop, s. r. o., se sídlem Praha 6, Břevnov, Pod Marjánkou 1448/4, PSČ 169 00, IČO 26165031 proti oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Konektivita a IT vybavení“

c) vylučuje účastníka Microshop, s. r. o., se sídlem Praha 6, Břevnov, Pod Marjánkou 1448/4, PSČ 169 00, IČ 26165031, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Konektivita a vybavení IT“ část A Konektivita v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) a písm b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

d) vylučuje účastníka Microshop, s. r. o., se sídlem Praha 6, Břevnov, Pod Marjánkou 1448/4, PSČ 169 00, IČ 26165031, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Konektivita a vybavení IT“ část B Vybavení IT v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) a písm b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 10. 5. 2021 11:15
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2021 14:27
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)