Menu
Město Domažlice
Domažlice

78. schůze ze dne 15.01.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 78. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 15.01.2021

 

 

3151 - schvaluje předložený program schůze

 

3152 - vylučuje účastníka PP-servis Plzeň s.r.o., se sídlem Plzeň 1, Bolevec, U Velkého rybníka 688/35, PSČ 301 00 Plzeň, IČ 26322242, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu“ v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(OSM)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 18. 1. 2021 8:21
Datum poslední aktualizace: 18. 1. 2021 8:23
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)