Menu
Město Domažlice
Domažlice

110. schůze ze dne 24.11.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 110. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 24.11.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4245 - schvaluje předložený program schůze

 

4246 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 a vybudování odborných učeben – Konektivita a vybavení IT“ část B „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Vybavení IT“ realizovanou v nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti AUTOCONT a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00, IČ 04308697 ve výši 6.776.800 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 a vybudování odborných učeben – Konektivita a vybavení IT“ část B „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben Vybavení IT“ se společností AUTOCONT a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00, IČ 04308697 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4247 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 s Františkem Kotkem, fyzickou osobou podnikající, Kašperské Hory, PSČ 341 92, IČ 49171895 na akci „Oprava střechy zimního stadionu“ dle předloženého návrhu (OSM)

 

4248 - mění a doplňuje usnesení č. 3844 ze dne 29.06.2021 takto:

a) pověřuje Mgr. Markétu Vlkovou, zaměstnance města Domažlice, k zastupování města Domažlice v pozici účastníka v řízeních ve věcech svéprávnosti podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

b) pověřuje Mgr. Markétu Vlkovou, zaměstnance města Domažlice, k zastupování města Domažlice soudních řízeních, ve kterých bylo město Domažlice jmenováno opatrovníkem pro řízení podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

c) pověřuje Mgr. Markétu Vlkovou, zaměstnance města Domažlice, k zastupování města Domažlice ve všech správních řízeních, ve kterých bylo město Domažlice jmenováno opatrovníkem pro řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád“(OKS)

 

4249 - vyhlašuje výběrové řízení na kronikáře města Domažlice dle předloženého návrhu(OKS)

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 24. 11. 2021 16:44
Datum poslední aktualizace: 18. 1. 2022 12:31
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)