Menu
Město Domažlice
Domažlice

75. schůze ze dne 30.11.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 75. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 30.11.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2670 - schvaluje předložený program schůze

 

2671 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě, uzavřené dne 19.08.2019 se společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 1, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25245091 na zajištění činnosti administrátora a činností souvisejících v rámci realizace projektu „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth in Wald“, v souladu s pravidly programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0528 § 3315 pol. 5169        + 290.400 Kč (Pivovar - cíl EÚS - administrace projektu Dodatek č. 1)

org. 0528 § 6399 pol. 5362        -    50.400 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901         - 240.000 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

2972 - schvaluje zadání zakázky na provedení rozšíření pánského WC u pivnice v budově Kulturní centrum – Pivovar Domažlice o jeden pisoár společnosti Stanli, s. r. o., se sídlem Špillarova 283, PSČ 344 01 Domažlice, IČ 28006691 v rozsahu dle předložené nabídky v celkové výši 32.503 Kč bez DPH(OSM)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Poznámka:

V číselné řadě Usnesení č. 2672 - 2971 došlo k administrativní chybě, čísla nebyla použita.

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 30. 11. 2020 16:05
Datum poslední aktualizace: 11. 12. 2020 8:17
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)