Menu
Město Domažlice
Domažlice

69. schůze ze dne 22.09.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 69. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 22.09.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2444 - schvaluje předložený program schůze

 

2445 - ruší usnesení č. 2400 - a), b) ze dne 16.09.2020(OSM)

 

2446 - mění a doplňuje usnesení č. 2312 ze dne 18.08.2020 takto:

schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění činností v souvislosti s dodávkami energií do objektu pivovaru (Kulturní centrum - Pivovar Domažlice) se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, PSČ 344 01, IČ 26324261 dle předloženého návrhu s tím, že výše odměny se stanoví ve výši 3.935,14 Kč za měsíc“(OSM)

 

2447 - mění a doplňuje usnesení č. 2311 a) ze dne 18.08.2020 takto:

schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke komisionářské smlouvě o zajištění správy objektu pivovaru uzavřené dne 18.03.2016 mezi městem Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, PSČ 344 01, IČ 26324261 dle předloženého návrhu s tím, odměna bude činit celkem 80.208,17 Kč měsíčně, z čehož odměna za činnosti uvedené v článku III. odstavci 1 písm. b) činí 1.109,70 Kč, odměna za činnosti uvedené v článku III. odstavci 1 písm. f) činí 69.157,28 za měsíc a odměna za ostatní činnosti uvedené v čl. III. činí 9.941,19 Kč, vše bez DPH“OSM)

 

2448 - schvaluje zadání zakázky na doplnění a montáž pěti kusů cylindrických vložek FAB a dodání 46 ks klíčů dle požadavku města do budovy Kulturní centrum - Pivovar Domažlice panu Patrikovi Dolinovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, 344 01, IČ 41629809 dle předložené nabídky v celkové výši 12.897 Kč bez DPH(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 24. 9. 2020 8:10
Datum poslední aktualizace: 24. 9. 2020 8:14
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)