Menu
Město Domažlice
Domažlice

66. schůze ze dne 27.08.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 66. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 27.08.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2354 - schvaluje předložený program schůze

 

2355 - jmenuje na pracovní místo ředitele Městského kulturního střediska v Domažlicích pana Michala Karolyiho, s účinností od 01.10.2020(OKS)

 

2356 - zmocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokáta, se sídlem v Rakovníku, Poštovní 18, PSČ 269 01, číslo osvědčení ČAK 11279 zastupováním města Domažlice v řízení vedeném Okresním soudem v Domažlicích pod sp.zn. 19 C 150/2020 o žalobě xxx o zaplacení částky 22.719,50 Kč s příslušenstvím(OF)

 

2357 - schvaluje propachtování části nebytových prostor budovy Kulturního centra pivovar - Domažlice - budovy bez čp./če. (stavba pro výrobu a skladování), jež je součástí pozemku p. č. st. 498/11, a budovy č. p. 10 (stavba pro výrobu a skladování), jež je součástí pozemku p. č. st. 498/10, obě v k. ú. Domažlice, části obce Týnské Předměstí (restaurace) a uzavření pachtovní smlouvy se společností DEJSI Catering s. r. o. se sídlem Domažlice, Husova třída 41, Dolejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 07125861 dle předloženého návrhu(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 27. 8. 2020 15:34
Datum poslední aktualizace: 27. 8. 2020 15:35
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)