Menu
Město Domažlice
Domažlice

61. schůze ze dne 02.07.2020

-


 

U S N E S E N Í

 

ze 61. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 02.07.2020

 

Rada města v Domažlicích:

 

2176 - schvaluje předložený program schůze

 

2177 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, Základní škola Komenského 17 v Domažlicích“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny, Základní škola Komenského 17 v Domažlicích“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení:Ing. Ivan Pavle /Ing. Martin Janovec a Lenka Králová/ Šárka Koukolová(OSM)

 

2178 - schvaluje zadání zakázky na dodávku a montáž regulátoru Terterini R 72 s pružinou a nastavením výstupního přetlaku zemního plynu na 24 – 34 mBar potřebného pro zprovoznění zdroje páry pro technologii pivovaru v budově Kulturního centra – Pivovar Domažlice společnosti PROKAT invest s. r. o., se sídlem Břetislavova 85, PSČ 344 01 Domažlice, IČ 25238876 dle předložené nabídky ve výši 12.810 Kč bez DPH(OSM)

 

2179 - souhlasí s uzavírkou náměstí Míru od čp. 121 až k čp. 176 od 15.08.2020 10:00 hodin do 16.08.2020 18:00 hodin v Domažlicích s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému(OSM)

 

2180 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Závěrkovému listu č. PL-20190423-1225-2 (pro burzovní obchody s plynem v rámci sdružených služeb dodávek plynu) ze dne 23.04.2019, uzavřeného se společností Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Národní 37, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 60193492, dle předloženého návrhu(OSM)

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 3. 7. 2020 9:07
Datum poslední aktualizace: 3. 7. 2020 9:11
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)