Menu
Město Domažlice
Domažlice

58. schůze ze dne 15.06.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

z 58. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 15.06.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2107 - schvaluje předložený program schůze

 

2108 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 260/48, k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.739.100 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: den konání zastupitelstva(OSM)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 16. 6. 2020 7:52
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2020 7:53
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)