Menu
Město Domažlice
Domažlice

56. schůze ze dne 02.06.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

z 56. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 02.06.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2020 - schvaluje předložený program schůze

 

2021 - schvaluje výjimku z Vnitřní směrnice města Domažlice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek na nákup poloautomatického plnícího zařízení piva s příslušenstvím (stáčírny) společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Tyršova 611, PSČ 334 01, IČ 26322994(OSM)

 

2022 - rozhodla odmítnout v souladu s § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, námitky účastníka ERDING, a. s., se sídlem Zaoralova 2058/5, Brno, PSČ 628 00, IČ 25512455 proti oznámení o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“ (OSM)

 

2023 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, v rámci insolvenčního řízení a podání žaloby za společností morez stavební s. r. o., se společností Advokátní kancelář Roubal a spol s r. o., Otýlie Beníškové 1664/14, 301 00 Plzeň, IČ 03443540, dle předloženého návrhu(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 2. 6. 2020 13:36
Datum poslední aktualizace: 2. 6. 2020 14:51
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)