Menu
Město Domažlice
Domažlice

54. schůze ze dne 18.05.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 54. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 18.05.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1973 - schvaluje předložený program schůze

 

1974 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Msgre B. Staška v Domažlicích pro vozidla MERCEDES-BENZ – nákladní automobil pro přepravu betonu, RZ: 4P24789 povolená hmotnost 32 t, IVECO – autodomíchávač, RZ: 4P51654 povolená hmotnost 32 t, DAF – autodomíchávač, RZ: 3P15258 povolená hmotnost 32 t a SCANIA – domíchávač betonu, RZ: 1P35317 povolená hmotnost 32 t na období od 18.05.2020 do 18.07.2020(OSM)

1975 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy zadní střechy (sklad soli DTS) na budově kotelny v Kovařovicově ulici v Domažlicích panu Františkovi Kotkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Kašperské Hory, PSČ 341 92, IČ 49171895 dle předložené nabídky ve výši 131.527 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3634 pol. 5171  + 159.148 Kč (Kotelna Kovařovicova ul. - oprava zadní střechy)
org. 0287 § 6399 pol. 5362  -    27.621 Kč (odpočet DPH)   
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 131.527 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1976 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Řadové domy, obytná zóna Na Bábě, Domažlice – ulice Javorová C 2.11, C 2.12, C 2.13, C 2.14, C 2.15, C 2.21, C 2.22, C 2.23 a C 2.24“ uzavřené dne 17.10.2018 mezi městem Domažlice a společností Lesní stavby, s. r. o., se sídlem Palackého 764, PSČ 340 22, Nýrsko, IČ 64834042 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 6121 - 93.339 Kč (ŘD OZ Na Bábě)
org. 0240 § 6399 pol. 5362 + 12.175 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 81.164 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 18. 5. 2020 14:18
Datum poslední aktualizace: 18. 5. 2020 15:40
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)