Menu
Město Domažlice
Domažlice

49. schůze ze dne 07.04.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 49. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 07.04.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1837 - schvaluje předložený program schůze

 

1838 - a) schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN s obchodníkem ČEZ ESCO a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 00 Praha 4, IČ 03592880 ve výši záloh 5.000 Kč/měs., dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0563 § 3639 pol. 5171 + 40.000 Kč (Čerchov – dodávka elektřiny)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 40.000 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 7. 4. 2020 14:07
Datum poslední aktualizace: 29. 4. 2020 11:36
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)