Obsah

46. schůze ze dne 11.03.2020

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

ze 46. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 11.03.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1719 - schvaluje předložený program schůze

 

1720 - a) ruší usnesení č. 1664 a) a b) ze dne 18.02.2020

b) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek" realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti AV MEDIA, a. s., se sídlem Pražská 1335/63, Praha 15, Hostivař, IČ 48108375 ve výši 2.478.460,00 Kč bez DPH

c) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre B. Staška Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek" se společností AV MEDIA, a. s., se sídlem Pražská 1335/63, Praha 15, Hostivař, IČ 48108375 ve výši 2.478.460 Kč bez DPH

d) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0518 § 3113 pol. 6122 + 648.318 Kč (ZŠ a MŠ Msgre B.Staška – bezbariérový přístup, odborné učebny – nábytek)

org. 0518 § 6399 pol. 5362 - 112.518 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 535.800 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

1721 - schvaluje uzavření příkazní smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Domažlice a AK Janstová, Smetana & Nevečeřal, se sídlem Vinohradská 404/19, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 66249660 dle předloženého návrhu(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 13. 3. 2020
Poslední aktualizace: 13. 3. 2020 10:09
Autor: Hana Pokorná