Menu
Město Domažlice
Domažlice

81. schůze ze dne 10. 3. 2017

-

 

U S N E S E N Í

 

z 81. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 10. 3. 2017

 

Rada města v Domažlicích:

 

3773 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Územní studie veřejných prostranství pro město Domažlice“ do výše 2,3 mil Kč Kč s DPH v rámci rozpočtu města Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Územní studie veřejných prostranství pro obec Postřekov“ do výše 450 000 Kč vč DPH v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 31. 3. 2017(OSM)

 

3774 - a) doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s podáním žádosti Státnímu fondu životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, Chodov, IČ 00020729 o poskytnutí dotace podle podmínek Národního programu Životní prostředí na pořízení vozila s CNG pohonem pro Městskou policii Domažlice

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu „Pořízení vozidla s pohonem CNG pro Městskou policii Domažlice“ do výše 441.252 Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 31. 3. 2017(OSM)

 

3775 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem "Územní studie veřejných prostranství pro město Domažlice" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Ing. arch. Petrovi Vávrovi, fyzická osoba podnikající, se sídlem Praha 6, Střešovice, Na Petynce 173/88, PSČ 169 00, IČ 16898401

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Petrem Vávrou, fyzická osoba podnikající, se sídlem se sídlem Praha 6, Střešovice, Na Petynce 173/88, PSČ 169 00, IČ 16898401 na službu “Územní studie veřejných prostranství pro město Domažlice“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

3776 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem "Územní studie veřejných prostranství pro obec Postřekov" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Ing. arch. Jiřímu Makovcovi, fyzická osoba podnikající, se sídlem Praha 3, Žižkov, Bořivojova 1048/55, PSČ 130 00, IČ 41710177

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Jiřím Makovcem, fyzická osoba podnikající, se sídlem Praha 3, Žižkov, Bořivojova 1048/55, PSČ 130 00, IČ 41710177 na službu “Územní studie veřejných prostranství pro obec Postřekov“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

3777 - schvaluje doplnění návrhu programu 28. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 22. 3. 2017(tajemnice)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 13. 3. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)