Obsah

5. schůze ze dne 12. 12. 2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 5. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 12. 12. 2014Rada města v Domažlicích:

269 - schvaluje výpověď Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti uzavřené mezi Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a společností RENOMIA a. s., Holandská 8, 639 00 Brno, IČ 48391301     (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 17. 12. 2014
Poslední aktualizace: 17. 12. 2014 00:00
Autor: