Menu
Město Domažlice
Domažlice

112. schůze ze dne 16. 9. 2014

-

U S N E S E N Í

ze 112. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 16. 9. 2014
 


Rada města v Domažlicích:

6181 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

6182 - neschvaluje znovuuzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 22, v budově čp. 612, v ulici Michlově v Domažlicích (OSM)

6183 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 10 nacházející se v budově čp. 115, v ulici Vojtěchově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného, a za podmínky vrácení bytové jednotky č. 1, v budově čp. 504, v ulici Kunešově v Domažlicích (OSM)

6184 - a) bere na vědomí odmítnutí bytové jednotky č. 3 nacházející se v budově čp. 255, v ulici Kovařovicově v Domažlicích
b) ruší usnesení č. 5912 ze dne 15. 7. 2014 o přidělení bytové jednotky č. 255/3 v Kovařovicově ulici v Domažlicích (OSM)

6185 - a) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 3 nacházející se v budově čp. 243, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného
b) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 3 nacházející se v budově čp. 255, v ulici Kovařovicově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného (OSM)

6186 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/28 D v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6187 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/5 B v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6188 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/4 A v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6189 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/20 C v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6190 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/11 B v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6191 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/19 C v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6192 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/16 C v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6193 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/2 A v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6194 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/8 B v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6195 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/9 B v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6196 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/18 C v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6197 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/22 C v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6198 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/25 D v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6199 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/6 B v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce paní Dáša Kernerová prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6200 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/23 C v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6201 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/7 B v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6202 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 276/14 B v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích dle předloženého návrhu, a to za předpokladu, že nájemce prokáže, že je „příjmově vymezenou osobou“ ve smyslu nařízení vlády 146/2003 Sb. a že splňuje i ostatní podmínky stanovené uvedeným nařízením vlády (OSM)

6203 - bere na vědomí, že došlo k obnovení nájmu bytové jednotky č. 276/1 A v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích podle nájemní smlouvy uzavřené dne 27.1.2012, a to na dobu dvou let počínaje 27. 1. 2014 (OSM)

6204 - bere na vědomí, že došlo k obnovení nájmu bytové jednotky č. 276/27 D v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích podle nájemní smlouvy uzavřené dne 10. 8. 2012, a to na dobu dvou let počínaje 10. 8. 2014 (OSM)

6205 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytové jednotky č. 276/15 C v budově čp. 276 v Petrovické ulici v Domažlicích uzavřené dne 26. 10. 2012 dle předloženého návrhu(OSM)

6206 - a) bere na vědomí žádost Okresní správy sociálního zařízení, Msgre B. Staška 265, 344 74 Domažlice o osazení bezpečnostního odrazového zrcadla na místní komunikaci - ulice Npor. O. Bartoška v Domažlicích
b) ukládá odboru správy majetku zajištění cenové nabídky na zpracování PD pro umístění bezpečnostního odrazového zrcadla na místní komunikaci - ulice Npor. O. Bartoška v Domažlicích
Termín splnění: 30. 9. 2014 (OSM)

6207 - a) bere na vědomížádost společnosti Arts Café Group s. r. o., nám. Republiky 86, 347 01 Tachov, IČ 27966020 o souhlas k dlouhodobému užívání části místní komunikace ze dne 1. 9. 2014 a souhlasí s navrhovaným postupem
b) schvaluje záměr pronajmout část pozemku p. č. 4779/13, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za účelem umístění dočasné stavby zařízení pro poskytování služeb – předzahrádky (OSM)

6208 - nesouhlasí s pokácením 12 kusů smrků ztepilých nacházejících se na pozemku p. č. 2781 v k. ú. Domažlice (OSM)

6209 - souhlasí s pokácením 2 kusů smrků nacházejících se na pozemcích p. č. 4781/42 a 4781/44, oba v k. ú. Domažlice (OSM)

6210 - souhlasí s pokácením 1 kusu borovice (dvoják) nacházející se na pozemku p. č. 2163/1 v k. ú. Domažlice (OSM)

6211 - bere na vědomí nutnost odstranění 1 kusu lípy na pozemku p. č. 4920/1 a 1 kusu jasanu na pozemku p. č. 628/1, oba v k. ú. Domažlice z bezpečnostních důvodů (OSM)

6212 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku p. č. st. 4483, jehož součástí je stavba rodinného řadového domu č.p. 323, a pozemků p. č. 2446/47, 2446/69, vše v k.ú. Domažlice za cenu 2.472.550,00 Kč za předpokladu předložení čestného prohlášení kupujícího, ve kterém se zaváže na území města Domažlice bydlet
Termín splnění: 24. 9. 2014 (OSM)

6213 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej pozemku p. č. st. 4485, jehož součástí je stavba rodinného řadového domu č. p. 321, a pozemků p. č. 2446/49, 2446/71, vše v k. ú. Domažlice za cenu 2.471.600,00 Kč, dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 11. 2014 (OSM)

6214 - nesouhlasí se záměrem vybudování nového vstupu do objektu bez č.p./č.e., jež je součástí pozemku p. č. st. 400, ve zdi, jež je součástí pozemku p. č. st. 401/1, ve vlastnictví města Domažlice vše v k. ú. Domažlice (OSM)

6215 - bere na vědomí předložené projektové dokumentace staveb Novostavba rodinného domu na p. p. č. 3504/15 v k. ú. Domažlice (zakázka č. 08/2014) a Novostavba rodinného domu na p. p. č. 3504/14 v k.ú. Domažlice (zakázka č. 07/2014), vyhotovené Ing. Josefem Vaňkem, Domažlice (OSM)

6216 - doporučuje zastupitelstvu schválit směnu pozemku p. č. 5072/7 v k. ú. Domažlice za část pozemkové parcely č. 4254/1, označenou dle geometrického plánu č. 3958-1075/2014 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., IČ 00869759 nově jako pozemek p. č. 4254/3, vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s., Masarykova 523, Domažlice, IČ 45350272 a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 30. 12. 2014 (OSM)

6217 - doporučuje zastupitelstvu schválit směnu části pozemku p. č. 4824/1 nově označenou dle geometrického plánu č. 3873-163/2013 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. jako pozemek p. č. 4824/11 za pozemky p. č. 532/9, 532/1, 5602/3 a část pozemku p. č. 5602/2 nově označenou dle téhož geometrického plánu jako pozemky p. č. 5602/4, 5602/5 a 5602/6, vše v k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy se společností TREI Real Estate Czech Republic s. r. o., Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 Praha, IČ 25708261 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2014 (OSM)

6218 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 14332014 v rámci dotačního titulu „Příspěvek na potřeby JSDHO“ s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 dle předloženého návrhu (OSM)

6219 - a) bere na vědomí splnění smluvní povinnosti vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 19. 9. 2012, a to umožnění prohlídky stavby rodinného řadového domu před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, resp. před podáním oznámení o záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu
b) netrvá na provedení prohlídky stavby rodinného řadového domu D 1.11, neboť byl předložen doklad prokazující provedení stavby dle platné projektové dokumentace (OSM)

6220 - a) bere na vědomí splnění smluvní povinnosti vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 26. 2. 2013, a to umožnění prohlídky stavby rodinného řadového domu před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, resp. před podáním oznámení o záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu
b) netrvá na provedení prohlídky stavby rodinného řadového domu D 1.21, neboť byl předložen doklad prokazující provedení stavby dle platné projektové dokumentace (OSM)

6221 - schvaluje pronájem 2 ks sanitárních kontejnerů, evidovaných v majetku města pod inventárními čísly 930062 a 930063, DTS Domažlice, příspěvkové organizaci, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

6222 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 2820/2, v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 v rámci stavby Domažlice, Hruškova, parc. č. 2822/1, Dolina-kNN na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) (OSM)

6223 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 4779/7 a 4779/12, oba v k. ú. Domažlice, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 dle předloženého návrhu (OSM)

6224 - schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemky parc. č. 2423/25, 2584/9, 2585/28, 2586/2, 5318, 2585/45, 2585/48, vše v k.ú. Domažlice se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 dle předloženého návrhu (OSM)

6225 - ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 zajistit opravu plechové střešní krytiny na dílně ze schváleného rozpočtu této příspěvkové organizace na rok 2014
Termín splnění: 28. 11. 2014 (OSM)

6226 - a) schvaluje zadání zakázky na provedení archeologického dozoru v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové – oprava opěrné zdi a schodiště Domažlice“ organizaci Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 2, Plzeň, IČ 00228745 v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.964,00 Kč (investiční rezerva)
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 2.964,00 Kč (rekonstrukce ulice B. Němcové - archeologický dozor) (OSM)

6227 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Domažlicích - oprava opěrné zdi a schodiště“ s Jaroslavem Weberem, podnikajícím pod označením Jaroslav Weber, se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského 563, 344 01 Domažlice, IČ 69253307, dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude uzavřena příslušná smlouva o dílo se zhotovitelem této stavby
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 10.500,00 Kč (investiční rezerva)
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 10.500,00 Kč (Rekonstrukce ul. B. Němcové - TDI) (OSM)

6228 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Oprava JV průčelí fasády bývalé Dívčí školy ZŠ Komenského v Domažlicích“ s Jaroslavem Weberem, podnikajícím pod označením Jaroslav Weber, se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského 563, 344 01 Domažlice, IČ 69253307, dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude uzavřena příslušná smlouva o dílo se zhotovitelem této stavby
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 39.700,00 Kč (investiční rezerva)
org. 0287 § 3113 pol. 5171 + 39.700,00 Kč (oprava fasády ZŠ Komenského -TDI) (OSM)

6229 - schvaluje uzavření dodatku č. XXVII k nájemní smlouvě uzavřené s Domažlickými městskými lesy spol. s r. o., Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, dne 2. 1. 2004, kterým se mění výše nájmu na rok 2014 dle předloženého návrhu (OSM)

6230 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0241 § 1032 pol. 2131 + 4.000.000,00 Kč (nájem od DML spol. s r. o.)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 4.000.000,00 Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 9. 2014 (OSM)

6231 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 5139 +2.747,00 Kč (infotabule Akvadukt Havlovice)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 2.747,00 Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

6232 - a) doporučuje zastupitelstvu schválit koupi spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemcích p. č. 2543/11, 2543/12, 2543/14, 2548/1, 4956/4, vše v k. ú. Domažlice, za cenu 240,00 Kč/m2, tedy 789.000,00 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu
Termín splnění: 31. 12. 2014
b) doporučuje zastupitelstvu schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0252 § 3639 pol. 6130 + 789.000,00 Kč (výkupy pozemků - dopravní hřiště)
org. 0509 § 2321 pol. 6121 - 789.000,00 Kč (kanalizační řady Máchova, Hradská)
Termín splnění: 30. 9. 2014 (OSM)

6233 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor budovy kláštera Řádu sv. Augustina v Domažlicích uzavřené mezi městem Domažlice a Českou provincií Řádu sv. Augustina, se sídlem Praha - Malá Strana, Josefská 28/8, IČ 00569631, dne 22. 5. 2002 dle předloženého návrhu (OSM)

6234 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0240 § 3612 pol. 5192 + 10.834,00 Kč (Krumlová, Kněz - náhrada)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 10.834,00 Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

6235 - a) schvaluje pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, v budově č. p. 223, jež je součástí pozemku p. č. st. 1948, k. ú. Domažlice v Palackého ulici v Domažlicích - Hořejší Předměstí panu Pavlovi Červenému, Vojtěchova 221, Domažlice, za účelem zřízení a provozování montážní dílny pro zakázkovou výrobu a montáž nábytku z polotovarů za těchto podmínek:
- nájemné se stanoví ve výši 77.948,00 Kč/rok včetně DPH s možností navýšení dle inflačního nárůstu
- doba nájmu se sjednává jako doba neurčitá, s výpovědní lhůtou 3 měsíců
- kauce se stanoví ve výši čtyřnásobku měsíční splátky nájemného
b) ukládá odboru správy majetku vypracovat koncept nájemní smlouvy, jejíž předmětem bude pronájem části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, v budově č. p. 223 jež je součástí pozemku p. č. st. 1948, k. ú. Domažlice v Palackého ulici v Domažlicích - Hořejší Předměstí
Termín splnění: 31. 10. 2014 (OSM)

6236 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním režimem města – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 7,5 t ve vlastnictví Plzeňského kraje – do ul. Havlíčkova v Domažlicích v termínu do 15. 11. 2014, pro typ vozidla Volvo FH 12 - tahač s návěsem o hmotnosti 40 t, RZ: 1P1 1166, 4P2 9655, 3P6 1956, 3P3 5960, 5P5 0772 a 5P8 3393, z důvodu špatného přístupu kvůli nízkým mostům přes příjezdové komunikace do sídla společnosti v Mrákově a do sídla společnosti Stauner palet s. r. o. v Mrákově k nakládkám vozidel (OSM)

6237 - nesouhlasí s umístěním reklamního zařízení na fasádě budovy č. p. 53, jež je součástí pozemku p. č. st. 525 v k. ú. Domažlice, v ul. Poděbradově v Domažlicích (OSM)

6238 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 o převod části pozemků p. č. 715, 528/1, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic a část pozemku p. č. 148 v k. ú. Babylon, které jsou užívány jako cyklistická stezka a vymezeny jako veřejně prospěšná stavba cyklistická stezka Praha - Plzeň - Regensburg, do vlastnictví města
Termín splnění: 30. 10. 2014 (OSM)

6239 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Domažlice, Palackého č. p. 224 Zateplení objektu mateřské školy“ s Jaroslavem Weberem, Švabinského 563, Domažlice 34401, IČ 69253307 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude uzavřena příslušná smlouva o dílo se zhotovitelem této stavby
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 21.100,00 Kč (investiční rezerva)
org. 0507 § 3111 pol. 6121 + 21.100,00 Kč (TDI - zateplení MŠ Palackého) (OSM)

6240 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice - Bezbariérový přístup do MKS - I. etapa interiér, dodatek č. 2“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností DSP Domažlický stavební podnik s. r. o., Havlíčkova 6, Domažlice, IČ 25200631 na stavební práce "Rekonstrukce MKS (Městské kulturní středisko) Domažlice - Bezbariérový přístup do MKS - I. etapa interiér, dodatek č. 2“ dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0457 § 3319 pol. 6121 +1.970.404,00 Kč (Rekonstrukce MKS - bezbariérový přístup)
org. 0457 § 6399 pol. 5362 - 341.971,00 Kč (odpočet DPH)
org. 0457 pol. 4216 +1.139.903,00 Kč (dotace ministerstva kultury)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 488.530,00 Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 9. 2014 (OSM)

6241 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.652.893,00 Kč (investiční rezerva)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 347.107,00 Kč (odpočet DPH)
org. 0287 § 3113 pol. 5171 + 2.000.000,00 Kč (oprava fasády ZŠ Komenského - realizace)
Termín splnění: 30. 9. 2014 (OSM)

6242 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Domažlice, bazén - přepojení vodovodu“ nabídku společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., Bezděkovské předměstí 388, 34401 Domažlice, IČ 49788761 za cenu 161.357,00 Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Domažlice, bazén - přepojení vodovodu“ se společností Chodské vodárny a kanalizace a. s., Bezděkovské předměstí 388, 34401 Domažlice, IČ 49788761 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 2310 pol. 6121 + 195.242,00 Kč ("Domažlice. bazén - přepojení vodovodu" - realizace)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 33.885,00 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 161.357,00 Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 9. 2014 (OSM)

6243 - a) rozhodla vyloučit uchazeče ENBRA, a. s., se sídlem Brno-sever, Černá Pole, Durďákova 1786/5, IČ 44015844 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Dodání a montáž měřidel s dálkovými odečty" realizovanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
b) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodání a montáž měřidel s dálkovými odečty" nabídku společnosti ista Česká republika s. r. o., se sídlem Praha 13, Stodůlky, Jeremiášova 947/16, IČ 61056758 za cenu 1.654.641,00 Kč bez DPH
c) schvaluje uzavření kupní smlouvy na realizaci zakázky „Dodání a montáž měřidel s dálkovými odečty" se společností ista Česká republika s. r. o., se sídlem Praha 13, Stodůlky, Jeremiášova 947/16, IČ 61056758 dle předloženého návrhu (OSM)

6244 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Změna vytápění b. j., Domažlice" nabídku společnosti Plynoma Soukup s. r. o., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Prokopa Velikého 687, IČ 29156793 za cenu 645.852,00 Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Změna vytápění b. j., Domažlice" se společností Plynoma Soukup s. r. o., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Prokopa Velikého 687, IČ 29156793 dle předloženého návrhu (OSM)

6245 - a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na „Rekonstrukce volných b. j., Domažlice“ z důvodu podání nabídky jediného uchazeče
b) ukládá společnosti Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. opětovně vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na „Rekonstrukce volných b. j., Domažlice“
Termín splnění: 30. 9. 2014(OSM)

6246 - a) schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Domažlice a společností ZVÁNOVEC a. s., České Budějovice 4, Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČ 26026279, jejíž předmětem je realizace stavby „Protipovodňové opatření u Petrovické cesty“, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0459 § 2333 pol. 6121 + 237.077,00 Kč (protipovodňová opatření u Petrovické cesty)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 237.077,00 Kč (investiční rezerva) (OSM)

6247 - a) bere na vědomí splnění usnesení č. 5729 ze dne 20. 5. 2014
b) odkládá rozhodnutí ve věci pronájmu části nebytových prostor, vymezené situačním plánkem, v přízemí budovy č. p. 1 na náměstí Míru v Domažlicích – Město, jež je součástí pozemku p. č. st. 141, k. ú. Domažlice, za účelem umístění peněžního automatu společnosti Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 do doby předložení písemného vyjádření společnosti Česká spořitelna, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782 k zamýšleným stavebním pracím souvisejících s osazením tohoto peněžního automatu a předložení aktuální projektové dokumentace (OSM)
c) ukládá OKS jednat se zástupci České spořitelny, a. s. o změně smlouvy o nájmu nebytových prostor k umístění a provozování peněžního bankomatu, uzavřené s městem Domažlice dne 28. 11. 2003, spočívající v navýšení výše nájemného na 30 000,-- Kč/rok bez DPH a v navýšení paušálu za dodávku elektrické energie a technickou správu objektu na 6 000,-- Kč/rok bez DPH
Termín splnění: 30. 9. 2014 (OKS)

6248 - souhlasí s vydáním příslušného rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa v rámci stavby České Kubice - jímací zářezy, a to u části pozemku p. č. 357/9 o výměře 2720 m2 a části pozemku p. č. 357/1 o výměře 1870 m2, oba v k. ú. Česká Kubice, a to na dobu 30 let (dobu životnosti stavby) s tím, že veškeré náklady spojené s vydáním tohoto rozhodnutí budou hrazeny žadatelem nebo investorem stavby, a za podmínky, že městu bude uhrazena škoda způsobená na lesních pozemcích a lesních porostech dle výpočtu provedeného Ing. Františkem Moravcem, Brandýs nad Labem, srpen 2014 (OSM)

6249 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „PARK NA DOLEJŠÍM PŘEDMĚSTÍ SO 01 REKONSTRUKCE ZELENĚ“ nabídku Ing. Karla Kuneše, fyzické osoby podnikající pod označením Karel Kuneš, se sídlem Klenčí pod Čerchovem 359, IČ 61786136 za cenu 526.700,00 Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „PARK NA DOLEJŠÍM PŘEDMĚSTÍ SO 01 REKONSTRUKCE ZELENĚ“ s Ing. Karlem Kunešem fyzickou osobou podnikající pod označením Karel Kuneš, se sídlem Klenčí pod Čerchovem 359, IČ 61786136 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno příslušné rozpočtové opatření
c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0519 § 3745 pol. 5171 + 637.307,00 Kč (Park na Dolejším předměstí SO 01 - rekonstrukce zeleně)
org. 0519 pol. 4113 + 494.589,00 Kč (dotace SFŽP Park na Dolejším předměstí SO 01)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 142.718,00 Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 9. 2014 (OSM)

6250 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Veřejné osvětlení v Hradské ulici“ podnikajícím pod označením Ing. Antonín Speierl s místem podnikání Domažlice - Město, náměstí Míru 141, 344 01 Domažlice, IČ 49204076, v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 0261 § 6409 pol. 6901 - 2.700,00 Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0262 § 3631 pol. 6121 + 2.700,00 Kč (VO - osvětlení rohu ulic Chodská, Branská-PD) (OSM)

6251 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace DTS Domažlice Bc. Jaroslavu Zavadilovi dle předloženého návrhu (OF)

6252 - a) jmenuje ústřední inventarizační komisi za účelem provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2014 v tomto složení:
Předseda: Ing. Jitka Heřmanová
Členové: Mgr. Karel Štípek
Ing. Milena Vlčková
Ing. Alena Kučerová
Bc. Miluše Rieszová
b) schvaluje Plán inventur majetku a závazků města Domažlice v roce 2014 dle předloženého návrhu
c) ukládá ústřední inventarizační komisi zajistit provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Domažlice v roce 2014 dle schváleného Plánu inventur
Termín splnění: 31. 3. 2015 (OF)

6253 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4216 ÚZ 29516 +378.428,00 Kč (dotace MZe- lesní hospodářské osnovy)
org. 0116 § 1036 pol. 6119 ÚZ 29516 + 378.428,00 Kč (zpracování lesních hospodářských osnov)(OF)

6254 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0116 pol. 4116 ÚZ 29008 +328.879,00 Kč (dotace na činnost odbor.lesního hospodáře)
org. 0116 § 1036 pol. 5169 ÚZ 29008 +328.879,00 Kč (financování odbor.lesního hospodáře) (OF)

6255 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13305 + 213.000,00 Kč (dotace MPSV – sociální služby)
org. 0225 § 4350 pol. 5336 ÚZ 13305 + 213.000,00 Kč (dotace MPSV – domov pro seniory) (OF)

6256 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0810 pol. 4116 ÚZ 13011 + 701.880,98 Kč (doplatek dotace MPSV sociálně- právní ochrana dětí za rok 2013)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 701.880,98 Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 9. 2014 (OF)

6257 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0222 § 5311 pol. 5137 + 31.500,00 Kč (Městská policie – drobný hmotný dl.majetek)
org. 0222 § 5311 pol. 5166 - 800,00 Kč (Městská policie – konzultační,právní služby)
org. 0222 § 5311 pol. 5361 + 800,00 Kč (Městská policie – nákup kolků)
org. 0222 § 5311 pol. 5173 - 5.000,00 Kč (Městská policie – cestovné)
org. 0222 § 5311 pol. 5134 + 5.000,00 Kč (Městská policie – oděvy,obuv)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 31.500,00 Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

6258 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace DTS Domažlice, se sídlem Domažlice, Chrastavická 170, IČ 73733113 dle předloženého návrhu
Termín splnění: 3. 10. 2014 (OF)

6259 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., který se konal dne 8. 9. 2014
b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny za I. pololetí roku 2014 jednateli společnosti dle předloženého návrhu (OF)

6260 - a) bere na vědomí žádost Diecézní charity Plzeň o dofinancování provozu sociálních služeb DCHP v roce 2014
b) doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 200.000,00 Kč (rozpočtová rezerva)
org. 0112 § 4333 pol. 5221 + 200.000,00 Kč (DCHP – sociální služby 2014) (OKS)

6261 - a) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, který se konal dne 29. srpna 2014
b) bere na vědomí zápis z konzultačního dne příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích, který se konal dne 9. září 2014 (OKS)

6262 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice takto:
518 – ostatní služby - 4.200,00 Kč
521 – mzdové náklady + 4.200,00 Kč (OF, OKS)

6263 - schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace města Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, Bc. Lence Schirové, dle předloženého návrhu (OKS)

6264 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0219 § 3419 pol. 5175 - 100.000,00 Kč (turnaj 4 měst - pohoštění)
org. 0219 § 3319 pol. 5139 + 30.000,00 Kč (kulturní akce – nákup materiálu)
org. 0219 § 3319 pol. 5169 + 20.000,00 Kč (kulturní akce – nákup služeb)
org. 0219 § 3319 pol. 5175 + 50.000,00 Kč (kulturní akce – pohoštění) (OKS)

6265 - a) doporučuje ZM vyhlásit grant „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu
b) doporučuje ZM vyhlásit grant „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova“ dle předloženého návrhu
c) doporučuje ZM vyhlásit grant „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích“dle předloženého návrhu
d) doporučuje ZM vyhlásit grant „Podpora činnosti dospělých – sociální oblast“ dle předloženého návrhu
e) doporučuje ZM vyhlásit grant „Podpora činnosti dětí a mládeže – sociální oblast“ dle předloženého návrhu
f) doporučuje ZM vyhlásit grant „Podpora činnosti dospělých – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu
g) doporučuje ZM vyhlásit grant „Podpora činnosti mládeže – kultura a ostatní zájmové činnosti“ dle předloženého návrhu
h) doporučuje ZM vyhlásit grant „Podpora významných počinů“ dle předloženého návrhu
i) doporučuje ZM vyhlásit grant „Reprezentace města“ dle předloženého návrhu
j) doporučuje ZM vyhlásit grant „Jednorázové akce pro mládež“ dle předloženého návrhu
k) doporučuje ZM schválit termín pro vyhlášení grantů pro rok 2015: 25. 9. 2014 a termín uzávěrky příjmu grantových projektů: 19. 12. 2014
l) doporučuje ZM schválit vyhlášení 2. kola Reprezentace města: 30. 3. 2015 a termín uzávěrky příjmu grantových projektů 10.4.2015
m) doporučuje ZM schválit vyhlášení 3. kola Reprezentace města: 9. 11. 2015 a termín uzávěrky příjmu grantových projektů 20. 11. 2015 (OKS)

6266 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2014“ mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 a městem Domažlice dle předloženého návrhu
b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0471 pol. 4222 + 600.000,00 Kč (dotace PK – Metropolitní síť)
org. 0471 § 2412 pol. 6121 + 800.000,00 Kč (realizace – Metropolitní síť)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 200.000,00 Kč (investiční rezerva)
Termín splnění: 30. 9. 2014 (OICT a GIS)

6267 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0230 § 6171 pol. 5139 + 65.000,00 Kč (nákup materiálu)
org. 0230 § 6171 pol. 5169 - 65.000,00 Kč (nákup ostatních služeb) (OICT a GIS)

6268 - schvaluje bezplatné poskytnutí dvou drah v Plaveckém bazénu pro akci „Plaveme prsa“ v termínu 11. 10. 2014 (tajemnice)

6269 - schvaluje prodloužení termínu splnění usnesení č. 6007 ze dne 15. 7. 2014 do 30. 9. 2014 (tajemnice)

6270 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 26. 8. 2014
b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 1. 9. a 5. 9. 2014

6271 - schvaluje přijetí věcného daru – defibrilátoru v ceně 33.500,00 Kč (MP)

6272 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc srpen 2014 (MP)

6273 - schvaluje návrh programu 43. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 24. 9. 2014 dle upraveného návrhu (tajemnice)

6274 - a) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
b) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
c) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
d) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ ponechání v „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“
e) schvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ vyřazení ze „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“ (OSM)

6275 - neschvaluje v souladu s Čl. III – Kritéria pro výběr žadatelů „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice“ zařazení do „Seznamu nejpotřebnějších žadatelů“, v kategorii holobyt (OSM)

6276 - bere na vědomí, že došlo v souladu s § 2279, odst. 1) Občanského zákoníku došlo dne 7. 8. 2014 k přechodu nájmu bytové jednotky č. 8, v budově čp. 503, v ulici Kunešově v Domažlicích (OSM)

6277 - a) ruší usnesení č. 6138 ze dne 2. 9. 2014
b) ruší usnesení č. 6139 ze dne 2. 9. 2014 (OSM)

6278 - zmocňuje v souladu s ustanovením § 154 a § 1205 občanského zákoníku zmocňuje pana Ing. Miroslava Macha, Domažlice, aby zastupoval město Domažlice, IČ 00253316, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1, PSČ 344 20 jakožto statutární orgán (předsedu společenství vlastníků) Společenství vlastníků v domě č. p. 310 v ulici U Jezera v Domažlicích (OSM)

6279 - souhlasí v souladu s čl. II. odst. 2 nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Domažlice a společností Domažlickými městskými lesy spol. s r. o. dne 2. 1. 2001 s podnájmem části pozemku p. č. 674/1 k. ú. Spáňov, a to o výměře max. 0,4 ha, společnosti LST a. s., se sídlem 345 33 Trhanov 48, IČ 60706805, na dobu neurčitou (OSM)

6280 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Domažlice a společností MSV Liberec, s. r. o., se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7, IČ 61328952, dne 27. 8. 2013, jehož předmětem je změna způsobu dodání stavby „Rekonstrukce objektu č. 1 – radnice, na náměstí Míru v Domažlicích“ a zajištění koordinátora BOZP, dle předloženého návrhu
b) schvaluje uzavření dohody o plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.,o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při přípravě a realizaci stavby „Rekonstrukce objektu č. 1 – radnice, na náměstí Míru v Domažlicích“ mezi městem Domažlice, společností MSV Liberec, s. r. o., Kralická 79, 460 07 Liberec 7, IČ 61328952 a koordinátorem stavby, dle předloženého návrhu (OSM)

6281 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0223 § 6171 pol. 5139 - 60.000,00 Kč (Správa budov - materiál)
org. 0223 § 6171 pol. 5156 - 20.000,00 Kč (Správa budov - PHM)
org. 0223 § 6171 pol. 5161 - 100.000,00 Kč (Správa budov - poštovné)
org. 0223 § 6171 pol. 5162 - 90.000,00 Kč (Správa budov - telekomunikace)
org. 0223 § 6171 pol. 5154 + 100.000,00 Kč (Správa budov - elektrická energie)
org. 0223 § 6171 pol. 5166 + 20.000,00 Kč (Správa budov - právní služby)
org. 0223 § 6171 pol. 5169 + 100.000,00 Kč (Správa budov - služby)
org. 0223 § 6171 pol. 5171 + 50.000,00 Kč (Správa budov – opravy) (OKS)

6282 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zateplení střechy spojovací chodby ZŠ Msgre B. Staška 232, Domažlice“ uzavřené mezi městem Domažlice a Františkem Kotkem, fyzickou osobou, podnikajícímu pod označením František Kotek, se sídlem Horní 382, 341 92 Kašperské Hory, IČ 49171895 dle přiloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 287 § 3113 pol. 6121 + 6.801,00 Kč (Zateplení střechy spojovací chodby ZŠ Msgre B. Staška 232, Domažlice)
org. 287 § 6399 pol. 5362 - 1.180,00 Kč (odpočet DPH)
org. 264 § 6409 pol. 6901 - 5.621,00 Kč (investiční rezerva) (OSM)

6283 - a) schvaluje zadání zakázky na výsadbu 4 ks stromů v Chodské ulici v Domažlicích společnosti DOZAPO s. r. o., se sídlem Babylon 17, 344 01 Domažlice, IČ 26390965 v rozsahu dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 234 § 3745 pol. 5169 + 32.431,00 Kč (výsadba stromů v Chodské ulici)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 32.431,00 Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta města
v. r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 23. 9. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 9. 2014 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)