Obsah

106. schůze ze dne 1. 7. 2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 106. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 1. 7. 2014Rada města v Domažlicích:

5872 - schvaluje v souladu s Čl. III – "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů", v kategorii bytové jednotky o velikosti 1 + KK (OSM)

5873 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů", v kategorii bytové jednotky - holobyt (OSM)

5874 - schvaluje v souladu s Čl. V - Výměna bytů "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" výměnu bytové jednotky Petrovická 258/25, Domažlice a bytové jednotky Petrovická 258/8, a to za podmínky uzavření nových nájemních smluv se zachováním stávající sazby nájemného (OSM)

5875 - bere na vědomí převod členských práv a povinností k bytové jednotce č. 5, v budově č.p. 656, v ulici Vrchlického v Domažlicích s příslušenstvím (OSM)

5876 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 5, v budově č.p. 656, v ulici Vrchlického v Domažlicích s příslušenstvím (OSM)

5877 - a) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytu"
b) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytu"
c) schvaluje vyřazení ze "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů o přidělení bytu" (OSM)

5878 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
g) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
h) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
i) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů"
j) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do "Seznamu nejpotřebnějších žadatelů" (OSM)

5879 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 34, v budově čp. 258, v ulici Petrovické v Domažlicích, za podmínky vrácení obývané bytové jednotky zpět k dispozici městu Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5880 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 9, v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5881 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3, v budově čp. 276, v ulici Petrovická v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu, za předpokladu splnění podmínek pro sociální bydlení (OSM)

5882 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 24, v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5883 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 30, v budově čp. 276, v ulici Petrovické v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu, za předpokladu splnění podmínek pro sociální bydlení (OSM)

5884 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 4, v budově čp. 240, v ulici Masarykově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5885 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 34, v budově čp. 257, v ulici Petrovické v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5886 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 12, v budově čp. 613, v ulici Michlově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5887 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 9, v budově čp. 242, v ulici 17. listopadu v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5888 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 16, v budově čp. 502, v ulici Kunešově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5889 - schvaluje v souladu s Čl. IV – Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 12, v budově čp. 236, v ulici Kozinově v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

5890 - bere na vědomí odmítnutí bytové jednotky č. 4 nacházející se v budově čp. 204, v ulici Mánesově v Domažlicích (OSM)

5891 - a) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 10 nacházející se v budově čp. 115, v ulici Vojtěchově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného
b) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 4 nacházející se v budově čp. 204, v ulici Mánesově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného
c) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 4 nacházející se v budově čp. 248, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného
d) schvaluje záměr pronajmout bytovou jednotku č. 6 nacházející se v budově čp. 245, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného (OSM)

5892 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 6 nacházející se v budově č.p. 256, v ulici Kovařovicově v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného (OSM)

5893 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 6 nacházející se v budově č.p. 246, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného (OSM)

5894 - stanovuje cenu k jednání o prodeji pozemku p.č. 5633, k. ú. Domažlice ve výši 1.182.200,- Kč (OSM)

5895 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas na zřízení elektrické přípojky a sloupu pro umístění radaru v Masarykově ulici v Domažlicích, Tomáši Váchalovi, fyzické osobě podnikající pod označením Tomáš Váchal se sídlem Kout na Šumavě 322, 345 02 Kout na Šumavě, IČ 73816442, dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 5171 - 8.470,- Kč (Oprava mostů a lávek Domažlice, Havlovice)
org. 0287 § 5311 pol. 5171 + 8.470,- Kč (PD el. přípojka, sloup pro radar v Masarykově ulici) (OSM)

5896 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Domažlice a společností MEPRO s. r. o., nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721 dne 22. 4. 2013, jehož předmětem je zpracování samostatné projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením na stavbu Rekonstrukce objektu Radnice – Domažlice – bezbariérové úpravy – dodatek č. 1 a Bezbariérový přístup do MKS – I. etapa interiér - dodatek č. 2, dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0457 § 4349 pol. 6121 + 140.360,- Kč (dodatky PD Rekonstrukce Radnice a MKS – bezbari érové úpravy)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 140.360,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5897 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Rekonstrukci parkoviště a opěrné zdi v ulici Boženy Němcové“ společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, 344 01 Domažlice, IČ 26363747v rozsahu dle předložené nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 40.656,- Kč (investiční rezerva)
org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 40.656,- Kč (PD rekonstrukce ulice B. Němcové) (OSM)

5898 - schvaluje toto rozpočtové opatření :
org. 240 § 3612 pol. 6121 - 24.000,- Kč (OZ Bába)
org. 240 § 3612 pol. 5171 + 24.000,- Kč (opravy ŘD a BD OZ Bába) (OSM)

5899 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Rekonstrukce ulice Máchova v Domažlicích“ s Antonínem Beckem, fyzickou osobou podnikající pod označením Antonín Beck, se sídlem Meclov 187, 34521 Meclov, IČ 73374184 dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 5171 - 61.710,- Kč (oprava mostů a lávek Domažlice, Havlovice)
org. 0512 § 2212 pol. 6121 + 61.710,- Kč (TDI Rekonstrukce ul. Máchova) (OSM)

5900 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I - Hvozd" nabídku Jaroslava Webera, fyzické osobě podnikající pod označením Jaroslav Weber, se sídlem Švabinského 563, 34401 Domažlice, IČ 69253307 za cenu 149.800,- Kč
b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na realizaci zakázky na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I - Hvozd" s Jaroslavem Weberem, fyzické osobě podnikající pod označením Jaroslav Weber, se sídlem Švabinského 563, 34401 Domažlice, IČ 69253307 dle předloženého návrhu
c) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0517 § 2143 pol. 6121 + 149.800,- Kč (TDI Pivovar Domažlice, stavební etapa I.-Hvozd)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 149.800,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5901 - a) schvaluje zadání zakázky na změnu projektové dokumentace Domažlice – kompostárna - úpravu vrat ve vjezdu společnosti Ptáčník – Dopravní stavby s. r. o., se sídlem Cihlářská 552, 344 01 Domažlice ve výši 4.000,- Kč bez DPH v rozsahu dle předložené cenové nabídky
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0485 § 3723 pol. 6121 + 4.840,- Kč (PD kompostárna)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.840,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

5902 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Rekonstrukce ulic Hradská, Branská Chodská v Domažlicích“ s Jaroslavem Weberem, fyzické osobě podnikající pod označením Jaroslav Weber, se sídlem Švabinského 563, 34401 Domažlice, IČ 69253307 dle předloženého návrhu
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 5171 - 56.000,- Kč (oprava mostů a lávek Domažlice, Havlovice)
org. 0512 § 2212 pol. 6121 + 56.000,- Kč (TDI Rekonstrukce Hradská, Branská) (OSM)

5903 - a) schvaluje poskytnutí příspěvku Svazku českých měst a obcí v česko - bavorském pohraničním prostoru "Domažlicko", se sídlem Babylon 27, IČ 18232507 na vyznačení dočasné trasy CT3 a vybudování odpočívky Hadrovec ve výši 66.271,- Kč
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0246 § 2219 pol. 5171 - 66.271,- Kč (Oprava mostů a lávek Domažlice,Havlovice)
org. 0094 § 2219 pol. 5329 + 66.271,- Kč (DSO Domažlicko,vyznačení CT3, odpočívka Hadrovec) (OSM)

5904 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce na dodávku "Nákup dvou terénních automobilů" realizované mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění (OSM)

5905 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace pro revitalizaci panelových domů“ nabídku společnosti, MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721 za cenu 896.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Projektová dokumentace pro revitalizaci panelových domů“ se společností MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ 48025721 dle předloženého návrhu (OSM)

5906 - a) souhlasí s pokácením 2 stromů - topolů černých (populus nigra) nacházejících se na pozemku p. č. 3450 v k. ú. Domažlice u cyklostezky vedoucí do obce Nevolice, a to z bezpečnostních důvodů
b) ukládá organizaci DTS Domažlice p. o. provést pokácení 2 stromů – topolů černých (populus nigra) nacházejících se na pozemku p. č. 3450 v k. ú. Domažlice
Termín splnění: ihned (OSM)

5907 - bere na vědomí nabídku od AK Kocián, Šolc, Balaštík se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24 na zpracování možností postupu města ve věci nájemních družstev vč. posouzení stanov (OF)

5908 - a) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 2. 6. 2014
b) bere na vědomí zápisy z jednání výběrové komise ze dne 17. 6. a 30. 6. 2014

5909 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce "Bezbariérový přístup do MKS - I. etapa interiér, dodatek č. 2" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
b) jmenuje hodnotící a otevírací komisi na veřejnou zakázku na stavební práce "Bezbariérový přístup do MKS - I. etapa interiér, dodatek č. 2" zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ve složení:
členové: náhradníci:
1. Bc. Michal Hájek, Lenka Králová,
2. Jiří Pivoňka, Jakub Mráz,
3. Ing. Miroslav Mach, Ing. Ivana Sladká,
4. Marie Homolková, Bc. Jiří Pivoňka,
5. Ing. Pavlína Fišerová, Michal Szmigiel (OSM)

5910 - schvaluje uzavírku na náměstí Míru v Domažlicích, a to dne 17. 7. 2014 od 5.00 do 10.00 hodin z důvodu natáčení reklamního spotu na Chodské slavnosti Českou televizí (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 3. 7. 2014
Poslední aktualizace: 3. 7. 2014 00:00
Autor: