Obsah

100. schůze ze dne 22. 4. 2014

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 100. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 22. 4. 2014Rada města v Domažlicích:

5567 - jako jediný společník společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., IČ 25241958 vykonávající působnost valné hromady této společnosti jmenuje pana Dalibora Kubů, Domažlice, jednatelem společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., a to s účinností od 01.05.2014 (OF)

5568 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 dle upraveného návrhu (OSM)

5569 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 dle upraveného návrhu (OSM)

5570 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 dle upraveného návrhu (OSM)

5571 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 dle upraveného návrhu (OSM)

5572 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 dle upraveného návrhu (OSM)

5573 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 dle upraveného návrhu (OSM)

5574 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 dle upraveného návrhu (OSM)

5575 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 dle upraveného návrhu (OSM)

5576 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 dle upraveného návrhu (OSM)

5577 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 dle upraveného návrhu (OSM)

5578 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 dle upraveného návrhu (OSM)

5579 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 dle upraveného návrhu (OSM)

5580 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 dle upraveného návrhu (OSM)

5581 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.4.2003 dle upraveného návrhu (OSM)

5582 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5583 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5584 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5585 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5586 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5587 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5588 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5589 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5590 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5591 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5592 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5593 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5594 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5595 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5596 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5597 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5598 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8.10.2001 dle upraveného návrhu (OSM)

5599 - schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti na stavbě „Rekonstrukce kanalizace v ul. Máchova a v ul. Hradská v Domažlicích“ s p. Antonínem Beckem, fyzické osobě podnikající pod označením Antonín Beck, s místem podnikání Meclov 187, IČ 733374181 dle předloženého návrhu (OSM)

5600 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Rekonstrukce kanalizace v ul. Máchova a v ul. Hradská v Domažlicích“ nabídku společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s. Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Masarykova 388, IČ 49788761 za cenu 1.578.621,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Rekonstrukce kanalizace v ul. Máchova a v ul. Hradská v Domažlicích“ se společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s. Domažlice, Bezděkovské Předměstí, Masarykova 388, IČ 49788761 dle předloženého návrhu (OSM)

5601 - bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 18. 4. 2014 a ze dne 22. 4. 2014 (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.
 


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 30. 4. 2014
Poslední aktualizace: 30. 4. 2014 00:00
Autor: