Obsah

75. schůze ze dne 11. 7. 2013

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 75. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 11. 7. 2013Rada města v Domažlicích:

4351 - rozhodla vyloučit uchazeče VVS – českomoravské výtahy s.r.o., Hlavní 204, 250 63 Veleň, IČ 28601734 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna výtahů, Domažlice“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění (OSM)

4352 - souhlasí s umístěním zdvižné plošiny pro osoby pohybující se na invalidním vozíku na pozemkové parcele č. 2311/2, k. ú. Domažlice v rozsahu dle předložené žádosti (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 15. 7. 2013
Poslední aktualizace: 15. 7. 2013 00:00
Autor: