Obsah

48. schůze ze dne 19. 9. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 48. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 19. 9. 2012Rada města v Domažlicích:

2914 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:
org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 1.000.800,- Kč (PD - rekonstrukce pivovaru)
org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 166.800,- Kč (odpočet DPH)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 834.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
Termín splnění: 30. 9. 2012 (OSM)

2915 - doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení investiční akce „Digitalizace kin Čakan a letního kina v Domažlicích“ do rozpočtu na rok 2013
Termín splnění: 31. 3. 2013 (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 21. 9. 2012
Poslední aktualizace: 21. 9. 2012 00:00
Autor: