Obsah

32. schůze ze dne 21. 3. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

 

ze 32. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 21. 3. 2012Rada města v Domažlicích:
 

2100 - a) rozhodla vyloučit uchazeče SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., Rychtaříkova 2173/1, 326 00 Plzeň z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce Žižkovy ulice v Domažlicích“ zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
b) rozhodla vyloučit uchazeče PP servis Plzeň s.r.o. U Velkého rybníka 35, 323 00 Plzeň z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce Žižkovy ulice v Domažlicích“ zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
c) rozhodla vyloučit uchazeče STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice 56, 398 22 Ražice z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce Žižkovy ulice v Domažlicích“ zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
d) rozhodla vyloučit uchazeče PTÁČNÍK Dopravní stavby s.r.o., Cihlářská 552, 344 01 Domažlice z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce Žižkovy ulice v Domažlicích“ zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
e) rozhodla vyloučit uchazeče PROMONASTA s.r.o., Sytno 5, 349 01 Stříbro z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce Žižkovy ulice v Domažlicích“ zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (OSM)


2101 - ruší usnesení č. 2013 b), c), d) ze dne 28. 2. 2012 (OSM)
 

2102 - schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky "Realizace výzvy IOP č. 06 - technologické centrum a Elektronická spisová služba“ zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (OSM)

 

2103 - jmenuje komisi pro otevírání nabídek na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení na dodávky „Rozvoj služeb eGovernmentu ORP Domažlice" dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů ve složení složení:
Mgr. Filip Orel, Mgr. Barbora Víchová, Bc. Michal Hájek,
náhradník: Mgr. Jiří Janoušek (OSM)

 

2104 - jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení na dodávky „Rozvoj služeb eGovernmentu ORP Domažlice" dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách platném znění ve složení:

členové: náhradníci:
Mgr. Filip Orel, JUDr. Tomáš Nevečeřal,
Mgr. Barbora Víchová, Mgr. Jiří Janoušek,
Ing. Ivan Pavle, Ing. Jan Ludvík,
Ing. Jiří Lohr, Bc. Petr Vondraš,
Jiří Kliment, Ing. Pavel Svatek (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 27. 3. 2012
Poslední aktualizace: 27. 3. 2012 00:00
Autor: