Menu
Město Domažlice
Domažlice

131. schůze ze dne 18.8.2010

-

U S N E S E N Í

ze 131. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 18. 8. 2010
 


Rada města v Domažlicích:

6208 - vyhovuje podané námitce uchazeče THT, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, ze dne 13. 8. 2010 proti vyhotovení Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na dodávku "Cisternová automobilová stříkačka" zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a doplňuje Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na dodávku "Cisternová automobilová stříkačka" o tabulku, ze které jsou patrná jednotlivá hodnocená kritéria (OSM)

6209 - nevyhovuje podané námitce uchazeče SPS - VKP s.r.o. Slatiňany, Tovární 123, 538 21 Slatiňany, ze dne 13. 8. 2010 proti vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávku "Cisternová automobilová stříkačka" zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Datum vložení: 23. 8. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 8. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)