Obsah

99. schůze ze dne 1.10.2009

Typ: ostatní
-

 

 
 
U S N E S E N Í

z 99. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 1. 10. 2009Rada města v Domažlicích:
 
4709 - rozhodla vyloučit uchazeče „Sdružení R+E Havlovice“ (zastoupené vedoucím partnerem sdružení společností ROBSTAV stavby s.r.o. se sídlem Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3) z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Havlovice – vodovod – kanalizace“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato veřejná zakázka byla vyhlášena oznámením na IS VZ US pod ev.č. 60035658 dne 4. 9. 2009     (OSM)
 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Vytvořeno: 5. 10. 2009
Poslední aktualizace: 5. 10. 2009 00:00
Autor: