Menu
Město Domažlice
Domažlice

41. schůze ze dne 30.1.2008

-

V Ý P I S   Z   U S N E S E N Í

 

ze 41. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 30. 1. 2008Rada města v Domažlicích:

2009 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce „Zimní stadion – dostavba“ dle hodnotící komise firmě Vlček – stavby s.r.o., U Garáží 197, 346 01 Horšovský Týn, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Druhé místo obsadila firma Karpem a.s., Horšovský Týn, třetí firma Prokat Invest s.r.o., Domažlice.
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Vlček – stavby s.r.o. Horšovský Týn, se sídlem U Garáží 197, 346 01 Horšovský Týn dle předloženého návrhu za cenu 23.212.245,-- Kč vč. DPH na akci „Zimní stadion Domažlice - dostavba“     (OISPRM)

2010 - jmenuje v souladu s Čl. V - Realizace prodeje "Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku Města Domažlice" výběrovou komisi na výběr zájemců o volné bytové jednotky ve složení: Pavel Wolf, Dalibor Kubů, Ing. Luděk Hlavatý, Bc. Michal Hájek, Vendula Vondrovicová, náhradník: Stanislav Antoš     (OSM)

2011 - souhlasí s provedením výkopových prací v zimním období pro uložení kabelového vedení NN a VO v ulici Čapka Choda na p. p. č. 2390/3 v chodníku o rozměru 150 x 0,30 m, na dobu od 1. 2. 2008 do 9. 2. 2008     (OSM-MH)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Datum vložení: 6. 2. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)