Menu
Město Domažlice
Domažlice

1. schůze ze dne 10.11.2006

-

U S N E S E N Í
 
z 1. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 10. 11. 2006Rada města v Domažlicích:

1 - schvaluje jako místo určené pro uzavírání manželství obřadní síň v budově Městského úřadu v Domažlicích, náměstí Míru 1     (OS)

2 - schvaluje soboty jako dny určené pro uzavírání manželství a to v časovém rozmezí mezi 10-14 hodinou, pokud na tyto dny nepřipadne státní svátek     (OS)

3 - stanoví na základě § 108 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že při významných příležitostech a občanských obřadech, pokud neužívá odznak se státním znakem ČR starosta města, mohou jej užívat členové zastupitelstva města pí Mgr. Libuše Matějková, pp. Mgr. Karel Štípek, Stanislav Antoš, JUDr. Zdeněk Novák, Dalibor Kubů, Ing. Pavel Faschingbauer, Pavel Wolf a Jan Lažanský     (OS)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 16. 11. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 11. 2006 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)