Menu
Město Domažlice
Domažlice

Usnesení rady města Domažlice

-

Dle § 101 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., jsou schůze rady města neveřejné, to znamená, že se jich může zúčastnit jen okruh osob definovaný zákonem o obcích.

Zápis ze schůze rady města musí být uložen u městského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva.

Nahlížet do usnesení rady a pořizovat si z něho výpisy mají právo:

- občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce (§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích)

- fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce (§ 16 odst. 3 zákona o obcích)

- cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce (§ 17 zákona o obcích).

Usnesení rady města Domažlice je k nahlédnutí v sekretariátu kanceláře starosty města.

Ostatní fyzické osoby a osoby právnické mají právo na informace o jednáních a usneseních rady na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999

Datum vložení: 16. 8. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2005 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)