Obsah

Prodej volných jednotek - bytů - obecná informace

Typ: ostatní
-

Zastupitelstvo města Domažlice schválilo podmínky pro prodej volných jednotek - bytů a nebytových prostor nacházejících se v bytových domech ve vlastnictví města Domažlice určených k prodeji v rámci privatizace bytového fondu města. Volnou jednotkou (bytem a nebytovým prostorem) se rozumí jednotka, která ke dni rozhodnutí o jejím prodeji není předmětem užívání třetí osobou na základě žádného právního titulu (zpravidla nájemní smlouvy o nájmu bytu).

Prodej je uskutečňován tzv. "obálkovou metodou". V záměru prodat jednotku je vždy uvedena minimální kupní cena a termín pro podávání nabídek, přičemž zájemce je povinen závazně zvolit jeden ze způsobů úhrady kupní ceny. V rámci tohoto prodeje je městem Domažlice umožněno uzavření zástavní smlouvy z důvodu možnosti zájemce získat úvěr na úhradu kupní ceny jednotky. Náležitosti nabídky jsou uvedeny vždy v jednotlivých záměrech prodat nemovitý majetek. Není-li nabídka úplná, vyhrazuje si město právo k takové nabídce nepřihlížet. Nabídky jsou doručovány v daném termínu na adresu: město Domažlice, Odbor správy majetku MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice.

Záměr prodat jednotku je zveřejněn s veškerými náležitostmi v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na úřední desce MěÚ Domažlice, na těchto internetových stránkách v sekci Městský úřad - Úřední deska.

Kompletní podmínky pro prodej volných jednotek jsou obsaženy v Zásadách k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice, které jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách v sekci Samospráva - Vyhlášky a nařízení - Další dokumenty.


Vytvořeno: 18. 4. 2016
Poslední aktualizace: 28. 4. 2017 07:37
Autor: Jindřiška Deckerová