Obsah

Seznam zřízených výborů a jejich předsedů a členů, kteří byli zvoleni zastupitelstvem města Domažlice pro volební období 2018 - 2022.