Obsah

Seznam zřízených komisí a jejich předsedů a členů, kteří byli jmenováni radou města Domažlice pro volební období 2018 - 2022.