Obsah

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2019

Typ: ostatní
Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2019

Zastupitelstvo města Domažlice vyhlásilo na svém 44. zasedání, které se konalo dne 26.09.2018 programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2019.
Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice (oblast školství, mládeže a sportu)

Termín vyhlášení jednotlivých programů: 02.01.2019

Uzávěrka příjmu žádostí jednotlivých programů: 18.01.2019 do 12.00 hodin

Programy Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2018 a Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2019 byly vyhlášeny ve třech kolech.

1. kolo: vyhlášení 02.01.2019, uzávěrka příjmu žádostí 18.01.2019  do 12.00 hodin

2. kolo: vyhlášení 29.04.2019, uzávěrka příjmu žádostí 10.05.2019 do 12.00 hodin

3. kolo: vyhlášení 04.11.2019, uzávěrka příjmu žádostí 15.11.2019 do 12.00 hodin

Přehled 8 vyhlášených programů:

1. Podpora činnosti mládeže - sport a tělovýchova v roce 2019

2. Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova v roce 2019

3. Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2019

4. Otevřená sportoviště v roce 2019

5. Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2019

6. Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2019

7. Podpora významných počinů v roce 2019

8. Jednorázové akce - mládež do 18 let v roce 2019

 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - oblast školství, mládeže a sportu

 

1. Žádost o dotaci z rozpočtu města Domažlice na rok 2019

2. Čestné prohlášení - součást žádosti

3. Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Domažlice

4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 11. 10. 2018
Poslední aktualizace: 17. 12. 2018 09:01
Autor: Alžběta Bokotejová