Obsah

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice pro rok 2017

Typ: ostatní
Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice pro rok 2017

Zastupitelstvo města Domažlice vyhlásilo na svém 26. zasedání, které se konalo dne 25. 1. 2017 programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice pro rok 2017

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice (oblast školství, mládeže a sportu)

Termín vyhlášení jednotlivých programů: 1. 3. 2017

Uzávěrka příjmu žádostí jednotlivých programů: 20. 3. 2017

Programy Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2017 a Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2017 byly vyhlášeny ve třech kolech.

Termín vyhlášení u těchto programů: 1. 3. 2017 ( 1. kolo)

Uzávěrka příjmu žádostí u těchto programů: 20. 3. 2017 (1. kolo)

Termín vyhlášení u těchto programů: 2. 5. 2017 ( 2. kolo)

Uzávěrka příjmu žádostí u těchto programů: 12. 5. 2017 (2. kolo)

Termín vyhlášení u těchto programů: 6. 11. 2017 ( 3. kolo)

Uzávěrka příjmu žádostí u těchto programů: 16. 11. 2017 (3. kolo)

 

Přehled vyhlášených programů:

1. Podpora činnosti mládeže - sport a tělovýchova v roce 2017

2. Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova v roce 2017

3. Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2017

4. Otevřená sportoviště v roce 2017

5. Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2017

6. Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2017

7. Podpora významných počinů v roce 2017

8. Jednorázové akce - mládež do 18 let v roce 2017

 

Zásady vyhlášených programů

 

1. Žádost o dotaci z rozpočtu Města Domažlice na rok 2017

2. Čestné prohlášení - součást žádosti

3. Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Města Domažlice

4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace

 

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice (oblast kultura a ostatní zájmová činnost, oblast sociální).

Termín vyhlášení jednotlivých programů: 1. 3. 2017

Uzávěrka příjmu žádostí jednotlivých programů: 20. 3. 2017

 

Přehled vyhlášených programů:

1. Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost

2. Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty

3. Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost

4. Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů

5. Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice

6. Podpora celoroční činnosti – sociální oblast

7. Podpora jednotlivých projektů – sociální oblast

 

Zásady vyhlášených programů

 

1. Žádost o dotaci z rozpočtu Města Domažlice na rok 2017

2. Čestné prohlášení - součást žádosti

3. Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Města Domažlice

4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace


Vytvořeno: 26. 1. 2017
Poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09
Autor: