Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice pro rok 2016

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice pro rok 2016. Zastupitelstvo města Domažlice vyhlásilo na svém 14. zasedání, které se konalo dne 16. 12. 2015 programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice.


Vyhlášení jednotlivých programů: 1. 2. 2016
Uzávěrka příjmu žádostí jednotlivých programů: 21. 2. 2016
Programy "Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2016" a "Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2016" byly vyhlášeny ve třech kolech.
Vyhlášení u těchto dvou programů: 1. 2. 2016 (1. kolo)
Uzávěrka příjmu žádostí u těchto dvou programů: 21. 2. 2016 (1. kolo)
Vyhlášení u těchto dvou programů: 4. 4. 2016 (2. kolo)
Uzávěrka příjmu žádostí u těchto dvou programů: 15. 4. 2016 (2. kolo)
Vyhlášení u těchto dvou programů: 7. 11. 2016 (3. kolo)
Uzávěrka příjmu žádostí u těchto dvou programů: 18. 11. 2016 (3.kolo)

Přehled vyhlášených programů: (Výbor školství, mládeže a sportu)

Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2016

Otevřená sportoviště v roce 2016

Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2016

Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2016

Podpora významných počinů v roce 2016

Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2016

Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2016

Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2016

Zásady vyhlášených programů

 

Přílohy k zásadám

1. Žádost o dotaci z rozpočtu města Domažlice na rok 2016
2. Čestné prohlášení - součást žádosti
3. Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Města Domažlice
4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace

 

Přehled vyhlášených programů: (Výbor pro kulturu a cestovní ruch)

Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost

Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty

Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost

Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů

Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice

Podpora celoroční činnosti – sociální oblast

Podpora jednotlivých projektů – sociální oblast

Zásady vyhlášených programů

 

Přílohy k zásádám

1. Žádost o dotaci z rozpočtu města Domažlice na rok 2016
2. Čestné prohlášení - součást žádosti
3. Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Města Domažlice
4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace

Datum vložení: 21. 12. 2015 11:36
Datum poslední aktualizace: 16. 3. 2023 14:01