Obsah

Rozhovor se zastupitelkou Libuší Matějkovou

Typ: ostatní
ABECEDA s... aneb Rozhovor - tentokrát s Mgr. Libuší Matějkovou

Architektura  

Který objekt v Domažlicích Vás zaujal svým exteriérem či interiérem?

Cihlová budova bývalé Desty byla výjimečná. Je škoda, že se ji nepodařilo zachránit.

Budoucnost   

Jak vidíte budoucnost našeho města?

Jen dobře a chtěla bych k té dobré budoucnosti přispět svou prací.

Cestování      

Kam ráda cestujete?

Ráda poznávám nová místa, ale nejvíce mě přitahují hory.

Domažlice     

Co se Vám vybaví, když se řekne Domažlice?

Domažlice sú pěkné městečko …

Energie          

Co Vám nejvíc ubírá energii a jak ji dobíjíte?

Střet s hloupostí a neochotou. Energii čerpám u nadšených a aktivních lidí všeho věku nebo v přírodě.

Folklór           

Má folklór budoucnost?

Myslím, že ano. V tom, jak se se zájmem věnuje folklóru řada zdejších mladých lidí, vidím jejich spojení s Chodskem.
 
GJŠB            

Čím se může chlubit domažlické gymnázium?

Mnohým. Já ale za nejdůležitější považuji to, že většina našich absolventů se dostává na vysoké školy a také je úspěšně dokončí.

Hudba           

Jakou hudbu posloucháte?

Spíš tu, které se říká klasická.

Chlouba     

Co je nebo by mohlo být chloubou Domažlic?

Je a měl by to být i nadále historický střed města.

Informace       

Myslíte, že informovanost Domažličanů o záměrech radnice je dostatečná?

Jak pro koho. Někdy mám dojem, že řada lidí se o záměry radnice moc nezajímá.

Jednání           

Jaké jednání bylo pro Vás ve funkci zatím nejtěžší nebo nejzajímavější?

Náš výbor krom jiného usiluje o obnovení odcizené bronzové desky na památníku na Baldově. Začaly se proto rozplétat majetkové vztahy k památníku a ty jsou velmi zajímavé.

Knihy

Jaké knihy čtete, máte oblíbeného spisovatele?

Spíš odborné než beletrii, ale od mládí mám oblíbeného Karla Čapka.

Léto              

Jak  jste strávila léto?

Krom jiného jsem s kolegyní Johánkovou týden provázela 40 učitelů z celé republiky po   Chodsku, které jim učarovalo.

Mládež         

Jaká je podle Vás dnešní mladá generace?

Hrozná a báječná, stejně jako jsme byli my.

Národ           

Cítíte se být vlastencem?

Ano. Těší mě úspěchy Čechů ve světové vědě, kultuře a sportu.

Občánek       

Jak dlouhou tradici má „vítání občánků“? Je o ně stále zájem?

Přes půl století. Přesně od r. 1956. Vzniklo jako protiklad křtu. To už je většinou zapomenuto, zájem je velký a rodiče chápou „vítání“ jako akci pro občany Domažlic. Město pro jejich děti zajišťuje hřiště, školky, školy …Proto není výjimkou, že rodiče své dítě nechají pokřtít a zúčastní se i „vítání“.

Prezident        

Kdo by se Vám líbil jako budoucí prezident ČR?

Václav Klaus.

Radost          

Kdo Vás naposledy potěšil a čím, komu jste naopak udělala radost vy?

Náš výbor uspořádal v říjnu setkání domažlických občanů narozených v r. 1926 a 1927. Účastníkům setkání se moc domů nechtělo a děkovali nám za pěkné odpoledne. Byla to radost vzájemná.

Studium         

Jak vzpomínáte na školní léta, co jste vystudovala?

Na školu vzpomínám v dobrém. Bývá zvykem říkat, že nejhorší byla matematika. To já říci nemohu, protože jsem vystudovala matematiku na MFF UK a filozofii na FF UK .

Školství          

V čem vidíte problémy českého školství?

Reformám, které se ve školství provádějí, nepředchází kritický rozbor situace. Není řečeno, co je dobré a mělo by zůstat. Dojem, že vše, co se dělalo dřív, bylo špatně, učitele v práci nepovzbudí. Evergreen – ve školství chybějí peníze. Např. na gymnáziu se třídy v týdnu dělily při jedné hodině češtiny a matematiky na polovinu. Bylo víc času na žáka. Nyní to nejde, nejsou peníze na zaplacení učitelů.

Turisté           

Na co byste nalákala do našeho kraje české i zahraniční turisty?

Na titulní straně kroniky domažlického Klubu českých turistů je nápis: „Poutníče, který zavítáš do této krajiny, ztaj dech a naslouchej. Naslouchej pozorně.“ Ale poutník potřebuje vyznačené cesty, informace. Proto KČT umístil na Baldov, Vavřinec a Hrádek výhledová panoramata, Městské lesy Domažlice i Státní lesy ČR budují odpočívadla, upravují cesty. Pozvala bych tedy návštěvníky na Chodsko – krás i zajímavostí je zde nepřeberně.

Umění           

Máte ráda divadlo, hudbu,výtvarné umění?

Mám, máme předplatné na koncerty i divadelní představení  v Domažlicích. Snažím se také navštívit divadla a koncerty jinde, chodím na výstavy v Domažlicích i v Praze.

Vizitka           

Narozena:  …ve znamení …

Rodina:  manžel Petr (učitel na GJŠB), dvě dospělé děti

Povolání: učitelka matematiky a společensko-vědních základů na GJŠB

Funkce:   členka zastupitelstva města, předsedkyně Výboru kulturního, SPOZ a cestovního ruchu

Politická strana: bez politické příslušnosti, zvolena za ODS

Závěr             

Co byste vzkázala na závěr našim čtenářům-občanům Domažlic?

„Svět hledá lidi, kteří něco umějí udělat a ne ty, kteří umějí vysvětlit, proč to neudělali.“ (R. Rolland)

Vytvořeno: 26. 11. 2007
Poslední aktualizace: 26. 11. 2007 00:00
Autor: