Obsah

Rozhovor se zastupitelem Stanislavem Antošem

Typ: ostatní
ABECEDA s... aneb Rozhovor - tentokrát se Stanislavem Antošem

Architektura         

 

Který objekt v Domažlicích Vás zaujal svým exteriérem či interiérem?

Je to věž arciděkanského chrámu. Mám ji rád od dětství, ale ne pro její výšku, tvar či fakt, že je jedinečně šikmá, ale protože z ní znějí zvony, muzikanti roráty přivolávají Vánoce a v létě z ní zpívá pověžný.

Bydlení   

Co plánujete pro zlepšení bydlení občanů města?

 

Jsem připraven podporovat bytovou výstavbu, uvolnit další části města pro zástavbu rodinnými domy a privatizovat další část bytového fondu.

Cíl                 

S jakým cílem jste šel Vy a Vaše strana do voleb?

 

Získat tři mandáty. To se nám nepovedlo, jsem v zastupitelstvu z naší volební strany jediný. Ale myslí, že výsledek není až tak špatný, protože do komisí a výborů města byli také zvoleni naši mladí zájemci o komunální politiku, kteří tak budou napomáhat s realizací našeho volebního programu a získají zkušenosti pro příští volební období.

Domažlice     

Co se Vám vybaví, když se řekne Domažlice?

 

Líbí se mi relativně poklidný způsob života a chodím rád skoro kamkoliv, kromě k zubaři.

EU         

V čem vidíte klady našeho členství v EU? (A zápory?)

 

Myslím, že v české kotlině je řada vyložených zlozvyků (například složité vymáhání práva, malé vědomí o nedotknutelnosti soukromého vlastnictví apod.), které se v širší Evropě už budou hůře roztahovat. Místo slova „zápor“ bych řekl „nelehká spoluzodpovědnost za celý kontinent“, která si se stále vzrůstajícím růstem průměrné teploty a přílivem imigrantů jednou vyžádá velké oběti. Těm bychom se ale ani sami nevyhnuli.

Folklór              

Má folklór budoucnost? V čem vidíte jeho význam?

 

Folklor musí mít budoucnost, co bychom jinak hostům hu nás nabízeli, čím bychom se lišili od stovek obdobně velkých měst? Komě toho je význam folkloru také v tom, že je to zájmová činnost, která lidi sdružuje, což je v době přepjatého individualismu tuze důležité.

Gastronomie            

Máte oblíbenou kuchyni, jídlo, nápoj a domažlickou restauraci?

 

Oblíbenou kuchyní je mi ta, kde vaří moje žena. Kromě vařených jídel si rád pochutnám na klobásách, k pití neodmítnu dobré víno i pivo a restauraci takovou, kde je milý personál a útulno.

Historie         

Která historická postava nebo událost Vás zaujala?

 

Těch je moc, stejně tak i událostí. Ale abych vybral někoho, kdy mi momentálně vytane na mysli, tak řeknu třeba císaře František Josef I. za jeho pokoru před nelehkým životním údělem a za obzvlášť pro nás důležitou událost považuji odražení Turků od Vídně v roce 1683.

Chlouba   

 

Co je nebo by mohlo být chloubou Domažlic?

 

Je to tolikrát zmiňovaný, byť pro zdejší občany většinou všední, folklor. Pěkných památkových měst najdeme spoustu, ale živé tradice a krojované lidi ve svátek i ve všední den v celých Čechách jen u nás.

Investice         

Do čeho především by město mělo investovat?

 

Do svého rozvoje, který by měl směřovat ke zvýšení počtu jeho obyvatel. Na město jsou Domažlice pořád moc malé.

Jednání               

Jaké jednání bylo pro Vás ve funkci zatím nejtěžší?

Každé, při němž rozhodujete o dalším setrvání daného člověka na svém pracovním místě nebo nikoliv.

Korupce        

Jak zabránit korupci ve státní správě?

 

Té zabráníte těžko. Souvisí s mravním stavem každého člověka a přiznejme si, že většina z nás je (pokud ne úplně každý) masírována konzumním způsobem života, který hlásá, že peníze jsou vše. Proto v zásadní obrat v této věci nevěřím. To ale neznamená, že policie a soudy nemají v dané věci jednat a tento nešvar tlumit.

Lidé               

Co podle Vás v Domažlicích lidem nejvíc vadí nebo chybí?

 

Malá nabídka pracovních příležitostí.

Moudro    

Máte nějaké oblíbené rčení, přísloví, citát nebo aforismus?

 

Uznávám moudro napsané na městské bráně v Berouně: „Všeho do času, Pánbůh navěky“.

Národ        

Cítíte se být vlastencem?

 

Cítím. A mám tento pocit v mnoha vrstvách. Mám rád své město a jeho okolí, jsem hrdý na české země a chovám přátelský vztah k zemím, které naši předkové za Rakouska považovali za širší vlast.

Objev            

Co považujete za největší objev lidstva?

 

Velkých objevů vidím hodně, ale na ten největší – který lidstvu zajistí spokojený život bez škodlivých vedlejších  účinků – stále čekám.

Práce          

 

Co Vás těší na Vaší práci a co naopak považujete za její stinnou stránku?

Těší mě bezprostřední kontakt s lidmi a za stinnou stránku považuji kontakt s některými lidmi.

Rozpočet             

Jak se Vám jeví chystaný rozpočet domažlické radnice?

Napjatý, ale to je skoro vždycky.

Sport             

Jaký máte rád sport?

 

Hokej v televizi.

Tolerance

Co nejste ochoten tolerovat?

 

Lež.

Umění           

Váš umělecký zážitek z poslední doby.

 

Největší poslední umělecký zážitek mi včera přichystala příroda a byl jím východ slunce.

Vizitka          

13. 11. 1966, narozen ve znamení štíra, školen v těchto ústavech – MŠ, ZDŠ, SOUs Kolín a teď ISŠ Stod, rodina – manželka Ivana a sedmiletý syn Jakub. Po volbách vstoupil do KDU-ČSL.

Závěr             

Co byste vzkázal na závěr našim čtenářům-občanům Domažlic?

 

Pokud se jim něco v rozhodování orgánů města nezdá, ať se včas ozvou. Určitě se jejich jasně formulovaným názorům dostane náležitého posouzení.


Vytvořeno: 12. 11. 2007
Poslední aktualizace: 12. 11. 2007 00:00
Autor: