Obsah

Rozhovor se zastupitelem Janem Látkou

Typ: ostatní
ABECEDA s... aneb Rozhovor - tentokrát s Janem Látkou

Ambice         

 

S jakými ambicemi jste nastoupil svůj post v Poslanecké sněmovně?

Velice rád bych v Parlamentu využil svých zkušeností z funkce starosty města Domažlice, kterou jsem vykonával 8 let. Chtěl bych do PS přinášet názory obyčejných lidí.

Budoucnost   

Jak vidíte budoucnost Domažlic?

 

Budoucnost města vidím velice dobře, protože předcházejícímu vedení města se podařilo nastartovat a připravit některé záležitosti důležité pro rozvoj města a na tom se dá dobře stavět. Příkladem je průmyslová zóna za kasárnami. Záleží jen na současných představitelích města, jak se jim podaří naplnit jejich volební program.

Cíl                 

S jakým cílem jste šel Vy a Vaše strana do komunálních voleb?

 

Chtěli jsme vyhrát volby a pokračovat v započaté práci ve prospěch města Domažlice. Určitě je na co navazovat. Vyhrát volby se podařilo, další vývoj však byl jiný.

Domažlice     

Co se Vám vybaví, když se řekne Domažlice?

 

Krásné město, kde žiji víc než 31 let a nádherný vztah, který jsem si k němu vytvořil.

Energie          

Co Vám nejvíce ubírá energii a jak ji dobíjíte?

 

Nejvíce energie mi ubírá zbytečná práce nebo jednání s hlupáky. Energii si dobíjím prací kolem rodinného domu, při kultuře nebo sportu.

Folklor              

Má folklor budoucnost? V čem vidíte jeho význam?

 

Folklor rozhodně budoucnost má, je třeba znát svoji historii, dokázat si ji připomenout a umět na ni navázat. V naší mládeži máme dobré zázemí pro další rozvoj folkloru, který je vynikající reprezentací Domažlic a celého Chodska.

Gastronomie            

Máte oblíbenou kuchyni, jídlo, pití a domažlickou restauraci?

 

Mám rád českou kuchyni a maso v jakékoliv podobě. Pochutnám si na pivu i na dobrém vínu. Rád jsem chodil do restaurace LIJA s krásným pohledem na náměstí, skvělým jídlem a výbornou obsluhou.

Historie         

Která historická postava a událost Vás zaujala?

 

Vybaví se mi jako první  J. A. Komenský jako učitel národů, možná i Jan Hus, jako další historická osobnost. Z událostí je to "Sametová revoluce" v roce 1989.

Charakter   

 

Co považujete u člověka za nejdůležitější?

 

Vážím si lidí, kteří jsou čestní, pracovití a loajální. Lidí, na které je spolehnutí. Takových bohužel moc není.

Investice         

Do čeho především by mělo město Domažlice investovat?

 

Nejlepší investicí je investice do vzdělání, případně do péče o kvalitu života občanů, do podpory mladé generace. Městu bych doporučil investovat do rozvoje bydlení a pracovních příležitostí.

Jednání               

Jaké jednání v roli poslance bylo pro Vás zatím nejtěžší nebo nejzajímavější?

Velmi zajímavá jsou téměř všechna jednání Výboru pro životní prostředí. Složitá byla pro mne zpočátku změna prostředí.

Koníčky

Jaké máte koníčky?

 

Jednoznačně je to kultura a sport. Velmi rád také cestuji.

Lidé               

Jaké jsou možnosti poslance prospět lidem ve svém městě?

 

Poslanec svému městu či regionu může prospět při tvorbě státního rozpočtu prosazením případných dotací. Případně při řešení problémů v jednotlivých sněmovních výborech.

Moudro    

Máte nějaké oblíbené rčení, přísloví, citát nebo aforismus?

 

 „Hezky žít, znamená nežít jenom pro sebe“.
„Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu“.

Národ        

Cítíte se být vlastencem? Který národ je Vám blízký?

 

Domnívám se, že jsem vlastenec, a jsem velmi hrdý na to, že jsem Čech. Češi jsou národem šikovných lidí s bohatou historií a tradicí, zároveň věřím, že také skvělou budoucností. Blízkým národem jsou mi Slováci a národy bývalé Jugoslávie.

Obdiv            

Jaké lidi obdivujete?

 

O obdivuji lidi schopné, pracovité, spolehlivé a poctivé, a to bez ohledu na povolání či zaměstnání. Znám velmi šikovné uklízečky, na rozdíl od neschopného manažera nebo radního na radnici.

Poslanec 

 

Prozraďte něco ze zákulisí PS, to, co lidé neznají z médií. Jak probíhá pracovní den či týden poslance?

Myslím, že v médiích je napsáno mnohdy více, než se v PS skutečně děje. V kuloárech jsou k sobě poslanci vesměs slušnější, než je ukazováno v televizi. V běžný den probíhá jednání od 9 do 19 hodin.

Rok 2007             

Co Vám zatím rok 2007 přinesl a co od něj očekáváte?

Přinesl mi především změnu v zaměstnání. Po osmi letech ve funkci starosty Domažlic se teď plně věnuji práci poslance.

Sport             

Jaký máte rád sport?

 

Sport je má vášeň. Mám rád téměř všechny sporty. Sám jsem aktivně provozoval především lehkou atletiku, kopanou a stolní tenis. V současné době jsem rád za rekreační tenis, popřípadě plavání.

Tolerance

Co nejste ochoten tolerovat?

 

Nejsem ochoten tolerovat šlendrián, neschopnost, závist a zradu. Bohužel právě tyto vlastnosti spolurozhodovaly po podzimních volbách v Domažlicích.

Umění           

Máte rád divadlo, hudbu, výtvarné umění?

 

Umění mám moc rád. Oblíbil jsem si hudbu vážnou i moderní. Chodský folklor je mojí srdeční záležitostí. Divadlo miluji ve všech jeho formách.

Vizitka          

Narozen: 5. dubna 1954 ve znamení Berana

Studium : Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Povolání, funkce: poslanec PS Parlamentu ČR, místopředseda Výboru pro životní prostředí, člen Kontrolního výboru a Podvýboru pro kontrolu ve veřejné správě

Politická strana: ČSSD

Závěr             

Co byste jste vzkázal na závěr našim čtenářům - občanům města Domažlice?

 

Přeji všem občanům Domažlic, aby se jim v našem krásném městě dobře žilo a dařilo se jim vyhýbat se  především závisti a zradě. Naše město má obrovský potenciál rozvoje, ale pouhé odhodlání k úspěchu nestačí.


Vytvořeno: 15. 10. 2007
Poslední aktualizace: 15. 10. 2007 00:00
Autor: